Landsbygdsutveckling

​​​​​​Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

 

RUP 

Länsstyrelsens roll inom landsbygdsutveckling är främst att dela ut olika finansiella stöd. Det sker främst genom Landsbygdsprogrammet. För mer information läs på Jordbruksverkets hemsida. Länk till Jordbruksverket.

Region Östergötland, Länk till Region Östergötland, är regionalt utvecklingsansvarig och har ansvar för planering av länets regionala utvecklingsarbete genom den så kallade RUP:en. Organisationer som vill bedriva projekt och som inte löst den offentliga medfinansiering på annat sätt kan ansöka om detta hos Region Östergötland. En grundläggande förutsättning för att medfinansiering ska beviljas är att projektet överensstämmer med RUP:en. Även andra kriterier kommer att bedömas innan beslut om medel kan ske.

LBP 2014-2020

 Content Editor