Lantbruk och landsbygd 

Lin och rapsfält
Foto: Karin Oscarsson

Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inkl Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

 

Kontakta oss

Telefon: 010-223 50 00
Fax: 013-12 19 10
E-post: lantbruk.ostergotland@lansstyrelsen.se
Postadress:
Länsstyrelsen Östergötland
Lantbruksenheten
581 86 Linköping

Våra medarbetare

Lantbruksenhetens verksamhet

Kontakt jordbrukarstöd

Frågor om SAM-ansökan och jordbrukarstöd tas emot via länsstyrelsernas och Jordbruksverkets gemensamma telefonväxel. Var beredd att knappa in ditt person- eller organisationsnummer för att bli kopplad till rätt länstyrelse.

Telefon: 0771-67 00 00

Ändringar, kompletteringar och andra skrivelser som rör din SAM-ansökan eller dina jordbrukarstöd skannas in centralt och vidarebefordras sedan digitalt till länsstyrelsen. Var noga med att ange ditt kundnummer på alla handlingar du skickar in.

Postadress:
Länsstyrelsen i Östergötlands län
FE 21
956 85 Överkalix

Skrifter och Nyhetsbrev      

Grödan

Du vet väl om att du kan prenumerera på Nyhetsbrev om stöd på landsbygden på Jordbruksverkets hemsida? Klicka på länken för att komma till nyhetsbreven och anmäla dig.

 

Kurser m.m.

Inbjudan ERFA-grupp med tema LEAN