Lantbruk och landsbygd 

Lin och rapsfält
Foto: Karin Oscarsson

Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inkl Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

 

Kontakta oss

Våra medarbetare

Telefon: 010-223 50 00
Fax: 013-12 19 10
E-post: lantbruk.ostergotland@lansstyrelsen.se

Lantbruksenhetens verksamhet

Kontakta oss

Om du har frågor om jordbrukarstöd och SAM-ansökan når du oss på länsstyrelsernas och Jordbruksverkets gemensamma växel:

0771-67 00 00

Skrifter och Nyhetsbrev      

Grödan

Du vet väl om att du kan prenumerera på Nyhetsbrev om stöd på landsbygden på Jordbruksverkets hemsida? Klicka på länken för att komma till nyhetsbreven och anmäla dig.

 

Kurser m.m.

Inbjudan ERFA-grupp med tema LEAN