Lantbruk och landsbygd 

Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inkl Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

 

Kontakta oss

Du kan nå oss via telefon,
e-post, brev, fax och besök.

Här finns alla uppgifter

Jordbrukarstöd 2015

Skrifter och Nyhetsbrev      

Du vet väl om att du kan prenumerera på Nyhetsbrev om stöd på landsbygden på Jordbruksverkets hemsida? Klicka på länken för att komma till nyhetsbreven och anmäla dig.