Aktuella kurser

Nedan kan du se vilka kurser som är aktuella inom lantbruk och djurhållning.
Svensk skärgård
Välkommen till röjningsdagar i fält
Lyckas med röjning och restaurering

Har du en betesmark som är svårskött? Att hålla ordning på markerna innebär att ta ställning till vilka träd och buskar som ska sparas och hur man ska komma tillrätta med besvärliga växter. Du förvaltar unika naturvärden som byggts upp under lång tid. Vilken skötsel behövs för att bevara naturvärdena? Vad gäller egentligen för att marken ska vara kvalificerad för miljöersättning? Vi tittar också på restaureringsobjekt i fält. Tillfälle finns att ställa frågor och boka rådgivning.

Välj mellan två fältvandringar:

Tid: Onsdag 4 oktober, 9:30 12:30

Plats: Holkabergs naturreservat, Ödeshög, vägbeskrivning skickas efter anmälan

Tid: Fredag 6 oktober, 9:30 12:30

Plats: Skeppsgården, Valdemarsvik, vägbeskrivning skickas efter anmälan

Frågor: Anders Eliasson 010-223 54 94 eller Maria Bergman 010-223 55 18.

Anmälan: Senast 29 september till anders.eliasson@lansstyrelsen.se.

Information och fika är kostnadsfritt

6 oktober 

Studieresa till Gamleby

Åtgärder för renare vatten och högre skördar

Lantbrukarna runt Baggetorpsån och Gamlebyån utanför Gamleby har i samarbete med Västerviks kommun genomfört en "totalrenovering" av sin dränering och sina vattendrag. Vilket har gett dem bättre odlingssäkerhet, högre skördar och renare vatten. Åtgärder som de har genomfört är bland annat strukturkalkning, dränering med kalkfilterdiken, tvåstegsdike, fosfordammar och våtmarker. Missa inte tillfället att se åtgärderna med egna ögon och höra lantbrukarnas erfarenheter av arbetet och resultatet. Medverkar gör Dennis Wiström från Västerviks kommun och Per Lindmark från Länsstyrelsen Östergötland.

Tid: Fredag 6 oktober kl 08:00 – 16:00

Plats: Gamleby. Buss från Konungsund på Vikbolandet. Möjlighet finns att ansluta i Söderköping eller ta sig till Gamleby på egen hand.

Program: Fullständigt program finns här

Mat: Lunch betalas av deltagarna själva. Vi bjuder på fika.

Kläder: Ta med kläder efter väder och ett par stövlar/skor att ha i fält och ett par att ha i bussen och på lunchrestaurangen.

Frågor: Maria Källming 010-223 55 11 eller Per Lindmark 010-223 55 12

Anmälan: Senast den 28 september till maria.kallming@lansstyrelsen.se eller via kurskalendariet på www.lansstyrelsen.se. Ange namn, telefonnummer och var du vill kliva på bussen.

12 oktober

Studiecirkel i hållbart jordbruk

Vreta Kluster, kl 18.00 – 21.00.

 • Hur ska vi bedriva ett hållbart jordbruk i framtiden?
 • Hur kan vi producera bra mat som räcker till alla samtidigt som vi hushållar med mark, vatten, växtnäring och energi och upprätthåller god djurhälsa och biologisk mångfald?
 • Vill du vara med och diskutera dessa frågor i en studiecirkel?

Vi träffas 3-4 kvällar under året för att lösa världsproblemen tillsammans. Vi diskuterar med utgångspunkt från en text eller film, eller så bjuder vi in en expert som berättar om sitt specialområde.

Studiecirkeln startade under 2016, men vi har plats för fler deltagare, så välkommen att hänga på! Vi välkomnar både lantbrukare och rådgivare, växtodlare och animalieproducenter, ekologiskt såväl som konventionellt inriktade. Huvudsaken är att du vill vidga dina vyer, lära dig mer och är beredd på diskussion. På nästa träff kommer vi att diskutera bördighet med utgångspunkt i SVTs film "Sista skörden". Medverkar gör Per Ståhl, Hushållningssällskapet.

Anmälan senast den 5 oktober till maria.kallming@lansstyrelsen.se eller 010-223 55 11.

Program

 16 oktober

Välkommen på Hästföretagardag 2017

Miljövänlig hästhållning: Rasthagar och stallgödsel

LRF Häst ordnar i samarbete med Greppa Näringen ett seminarium om miljöhänsyn vid hästhållning vad gäller anläggning och skötsel av rasthagar och hantering av stallgödsel. Dagen riktar sig framför allt till dig som är driver hästföretag eller hyr ut stallplatser. Men även du som håller hästar för hobby är välkommen i mån av plats.

Anläggning och skötsel av rasthagar

Hästar ska ges daglig möjlighet att röra sig fritt i alla gångarter. Hur kan man anlägga och sköta rasthagar så att de främjar hästarnas hälsa och ger en god arbetsmiljö samtidigt som man undviker att gödsel och trampskador ger miljöproblem? Eva Salomon är docent och senior forskare på RISE (fd JTI) och forskar bland annat om just detta. Hon är också en av författarna till en ny broschyr från Greppa Näringen om rasthagar för hästar.

Hantering av stallgödsel

Hästgödsel är en värdefull växtnäringsresurs och som bör tas tillvara. Hur ska gödseln lagras och spridas för att inte växtnäringen ska hamna avvägar och orsaka miljöproblem? Och vad gör man av stallgödseln om man inte har tillgång till egen åkermark? Michael Wertén är miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen Östergötland och jobbar med tillsyn av djurhållning och tillsynsvägledning till länets kommuner.

Medverkar gör även Anne-Louise Israelsson som är vice ordförande i LRF Östergötland, Greppa Näringen-medlem och själv hästhållare.

Tid: Måndagen den 16 oktober kl 17:30 – 20:30. Vi börjar med en lättare förtäring.

Plats: Vreta Kluster (granne med Vretaskolan utanför Linköping)

Kostnad: Aktiviteten finansieras av LRF och Greppa Näringen och är därför kostnadsfri.

Vi kommer att gå ut och titta på Vretagymnasiets rasthagar så ta med kläder efter väder.

Anmälan: Senast den 12 oktober till karin.madsen@lrf.se eller 070-600 84 05. Ange namn, antal och ev allergier.

Inbjudan till hästföretagardag

 Upptäcktsfärder vid vatten

Vattendragsvandringar är ett annorlunda och spännande sätt att diskutera vattenfrågor och att lära känna vattnet i din hembygd. Syftet är att öka intresset för naturvärden och för samspelet mellan odling och vattenkvalitet. Det är också tillfälle att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med andra intressenter över en fika vid ån.

Har du funderingar som rör vattendrag i din närhet? Det kan exempelvis handla om:

 • Unika naturvärden och dess skötsel
 • Bete och slåtter på mader och strandängar
 • Skyddszoner och andra kantzoner
 • Fiskvägar och fiskevårdsåtgärder
 • Fosfordammar och andra anläggningar av småvatten
 • Erosion/jordflykt från åker och i diken
 • Årensningar och underhållsåtgärder
 • EU:s vattendirektiv
 • Vattenförsörjning och bevattning.

Hör av dig till oss om du har förslag på intressanta åsträckor i åker- betes- och skogslandskapet. Vi ordnar en vandring och tar med den kompetens som behövs. Naturligtvis är det kostnadsfritt.

Det kan bli en början till förbättrad förvaltning av landskapet för mer odling, miljönytta och biologisk mångfald. Sommar och höst är bra årstider att bekanta sig närmare med åar, bäckar och kanaler hemma i ditt landskap!

Välkommen att höra av dig till:

Per Lindmark, 010-223 55 12

Anders Eliasson, 010-223 54 94