Miljöskyddsenheten 

Om du vill komma i kontakt med oss som arbetar på Miljöskyddsenheten är du välkommen att skriva, ringa, faxa eller skicka e-post (klicka på namnet på den person du vill skicka e-post till).

Telefon: 010-22 35 000
Fax: 070-22 35 119
E-post: Miljöskyddsenheten

Enhetsledning

Karin Sigvardsson
tfn: 010-22 35 425
Miljöskyddsdirektör

Expedition

Susanna Karlsson
tfn: 010-22 35 240
Diarieföring. Post. Arkiv. Administration.

Joan Hanström
tfn: 010-22 35 466
Diarieföring, post, arkiv, administration, Motala ströms vattenvårdsförbund, Melskärsstugan

Miljöprövningsfunktionen

Linda Malmén
tfn: 010-22 35 427
Funktionschef

Ola Lindén
tfn: 010-22 35 436, 0703-55 63 48

Annika Arvidsson Rosén
tfn: 010-22 35 434

Karl-Martin Axelsson
tfn: 010-22 35 435

Melica Cliffoord
tfn: 010-22 35 439

Ingela Eklöv
tfn: 010-22 35 441

Nina Eskilson
tfn: 010-22 35 442

Karin Fröbom
tfn: 010-22 35 429

Katharina Krusell
tfn: 010-22 35 448

Karin Thedéen
tfn: 010-22 35 459

Funktionen för Tillsyn och Förorenade Områden

Elin Iseskog
tfn: 010-22 35 431, 0707-29 63 69
Funktionschef, skogsindustri, deponier, kemisk industri, seveso

Anders Bertholdsson
tfn: 010-22 35 438
Samordning av MÖTA, energieffektiviseringsnätverket och klimatinvesteringsstödet

Carina Gummesson
tfn: 010-22 35 443
Avfallsanläggningar, deponier, täkter, Kap 15 MB

Thomas Lindvall
tfn: 010-22 35 453
Pappersbruk, energianläggningar, avfallsförbränning, metallverk, flygplatser, verkstad, utsläppshandel

Sofie Palmquist
tfn: 010-22 35 457
Verkstad, avfallsbehandling, metallverk, flygplatser, avloppsreningsverk, åtgärder vattendirektivet (LOVA)

Anna-Stina Påledal
tfn: 010-22 35 458
Avloppsreningsverk, lantbruk, livsmedel, kemisk industri, åtgärder vattendirektivet (LOVA)

Göran Thunberg
tfn: 010-22 35 460
Energianläggningar, avfallsförbränning, verkstadsindustri, plastindustri, biogas, fysisk planering och infrastruktur, vattenskyddsområden, sekreterare i Luftvårdsförbundet.

Ann-Christine Wiklander
tfn: 010-22 35 462
Sågverk, ytbehandling, täkter, seveso

Markus Gustavsson
tfn: 010-22 35 430
Bidragsprojekt förorenade områden, tillsyn förorenade områden, grundvatten (vattendirektivet och miljöövervakning) 

Jenny Hultgren
tfn: 010-22 35 445
BECOSI / Inventering

Susanne Karlsson
tfn: 010-22 35 432
Bidragsprojekt förorenade områden, tillsyn förorenade områden

Magnus Kviele
tfn: 010-22 35 449
Tillsyn av förorenade områden, bidragsprojekt förorenade områden, EU-projektet BECOSI
 
Elisabeth Omsäter
tfn: 010-22 35 456
Bidragsprojekt förorenade områden, tillsyn av förorenade områden, EU projektet BECOSI

Geira Torjusen
tfn: 010-22 35 461
Inventering av förorenade områden. Transport av avfall och farligt avfall.

 

Miljö- och vattenstrategiska funktionen

Niclas Bäckman
tfn: 010-22 35 428
Funktionschef, Vattendirektivet, Vätternvårdsförbundet, vattenråd, samverkan vattenfrågor.

Sofia Bastviken
tfn: 010-22 35 437
Vattendirektivet, våtmarksplanering, övergödningsfrågor.

Helene Ek Henning
tel: 010-22 35 440
Vattendirektivet - kust och miljögifter, Miljöövervakning, miljöanalys.

Igor Keljalic
tfn: 010-22 35 447
Kemikalieförteckning på ämnesnivå, hälsorelaterad miljöövervakning

Erika Melander
tfn: 010-22 35 454
Vattendirektivet, Miljöövervakning-Vatten, Kalkning

Sofie Palmquist
tfn: 010-22 35 457
Åtgärder vattendirektivet 

Catrin Samuelsson

tfn: 010-22 35 397

Sara Jonsson van der Heijden
tfn: 010-22 35 446
Miljömål

Maria Åslund
tfn: 010-22 35 463
Vattendirektivet, miljöövervakning - kust och hav

Miljöprövningsdelegationen

Karin Fridell
tfn: 010-22 35 311
Ordförande

Ola Lindén
tfn: 010-22 35 436

Peter Olofsson
tfn: 010-22 35 426
Sakkunnig

Kristina H Samuelsson
tfn: 010-22 35 312
Ordförande

Karin Sigvardsson
tfn: 010-22 35 425
Sakkunnig