Jakt och viltförvaltning 

Om Du vill komma i kontakt med oss som arbetar med dessa frågor är Du välkommen att skriva, ringa, faxa eller skicka e-post.

Vår adress är Länsstyrelsen, Rättsenheten, 581 86 Linköping,
telefon till växeln är 010-223 50 00 
vårt gemensamma faxnummer är 013 – 19 62 46 och vår gemensamma e-postadress är Rättsenheten

Mia Kjällander, vilthandläggare,Inventeringsansvarig rovdjur
tfn 010-223 53 23
Viltförvaltning, jakt, skyddsjakt, bidrag och ersättningar för viltskador, vilthägn, jakttillsynsmän, ,
Vissa tillstånd enligt artskyddsförordningen.
Fiskevårdsområden samt vissa fiskedispenser.

Karl-Martin Axelsson, , vilthandläggare
tfn 010-223 53 36
Viltförvaltning, älg- och kronhjortsjakt, skyddsjakt, bidrag skjutbanor, viltvårdsområden, vilthägn.

Patric Andersson, vilthandläggare
(Tjänstledig)

John Carlsson,  förvaltningshandläggare
tfn 010-223 53 26