Möte med IF Metall

Angående modell för yrkesintroduktion.
Företrädare för IF Metall med flera. Linköpings slott.