Möte med IF Metall

Angående modell för yrkesintroduktion.

Företrädare för IF Metall med flera. Linköpings slott.