Konferens - 100% ren hårdträning

Länsstyrelsen Östergötland, Östergötlands Idrottsförbund och Polismyndigheten i Östergötlands län har som en del i ett större rikstäckande projekt fått medel från Statens Folkhälsoinstitut att arbeta med ett antidopningsprojekt. Projektet är flerårigt och är ett nationellt samverkansprojekt mot dopning. Det nationella nätverket PRODIS – Prevention av Dopning i Sverige samordnar projektet.

Bruket av anabola androgena steroider, som är förbjudet enligt lag, är ett växande samhällsproblem med fäste i gymkulturen. Det stora motivet för att använda dessa är för att snabbt bli stark och få en snygg kropp. Den typiska brukaren är en man mellan 18-34 år som regelbundet styrketränar.

Projektet går under namnet 100% ren hårdträning och vänder sig till gymbranschen där målet är att erbjuda hjälp att arbeta förebyggande mot dopning, genom utbildning av personal och certifiering av gym. Målet är att få de som tränar att avstå från att börja använda dopningsmedel.

I första läget kommer totalt tio gymanläggningar i Linköping, Norrköping och Motala kommuner erbjudas att delta. På sikt ska sedan alla intresserade anläggningar få chans att vara med. I projektet samverkar Östergötlands Idrottsförbund förutom med Länsstyrelsen också med Polisen och berörda kommuner.

Vi vill nu erbjuda er som på olika sätt möter problematiken att få mer kunskap och ta del av andras erfarenheter i frågan.

Målgrupp: personal inom åklagarmyndigheten, polis, socialtjänst, beroendevård och övriga som i sitt arbete kommer i kontakt med dem som använder dopningspreparat.

Plats: Konsert & Kongress Konsistoriegatan 7, Linköping

Tid: 4 september 2012, klockan 09:00 – 16:00

Läs inbjudan och program här