Möte med dom Socialdemokratiska ledamöterna i konstitutionsutskottet