Landshövdingemöte och middag med statsrådet Stefan Attefall

Möte i Stockholm. Efterföljande middag på kvällen.