Vattenrådens dag

Länsstyrelsen Östergötland och Vattenmyndigheten i Södra Östersjön bjuder in politiker och tjänstemän i kommunerna samt medlemmar i vattenråden till en förmiddag med inspirerande föredrag och diskussioner.

Vi är många i länet som på olika sätt arbetar för en bättre vattenmiljö. För att nyttja resurserna bäst och arbeta effektivt behövs samverkan. Hur får vi rätt åtgärd på rätt plats? Vad är drivkraften bakom ett lyckat åtgärdsarbete och hur kan goda idéer spridas och återanvändas? Kom och dela med dig av kunskaper och erfarenheter, samt inspireras till nya utmaningar.  

För att diskussionen ska bli heltäckande och givande välkomnar vi politiker från de nämnder som berör vattenfrågor, tjänstemän från olika förvaltningar och enheter, samt vattenrådsmedlemmar från flera olika intresseområden.

Inbjudan och program.

Tid: 10 februari 2016 kl. 09.00-12.30 (Kaffe från kl 08.30)

Plats: Stadsbibliotekets Hörsal, Linköping