Hantering av animaliskt avfall

Stränga regler gäller för hanteringen av animaliskt avfall, i lagstiftningen ofta benämnt animaliska biprodukter. Reglerna har skärpts som en följd av utbrotten av  "galna-kosjukan" (BSE), mul- och klövsjuka och svinpest.

Självdöda djur och obesiktigade djurkroppar ska alltid betraktas som möjliga smittkällor för olika sjukdomar. Det är inte tillåtet att deponera, kompostera eller gräva ned djurkadaver eller annat animaliskt avfall, utan detta skall samlas in och behandlas i en destruktionsanläggning. Döda hundar, katter och andra små sällskapsdjur samt vilda djur omfattas inte av ovanstående regler, men skall givetvis omhändertas på ett sätt som inte förorsakar någon olägenhet. Gemensamma regler gäller inom hela EU-området.

 

Nya regler för animaliska biprodukter från och med 1 februari 2015

  • Det krävs inte längre tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av häst. Kontakta din kommun för information.
  • Om åtelutfodring av vilda djur behövs inte tillstånd från Länsstyrelsen, dock kan registrering hos Jordbruksverket krävas, se vidare på Jordbruksverkets hemsida.

 

Hantering av matavfall

Sedan 1 november 2002 är det inte tillåtet att utfodra produktionsdjur med matavfall som innehåller animaliska beståndsdelar (pälsdjur undantagna). Det har visat sig att många av de fruktade djursjukdomarna kan spridas med just matavfall. Definitionen på produktionsdjur är alla djur som hålls, göds eller föds upp av människor och används för framställning av livsmedel (bl.a. kött, mjölk och ägg), ull, päls, fjädrar, skinn eller andra produkter av animaliskt ursprung. 

 

Utfodring av vilt

Vilda djur kan i många fall smittas och bli bärare av infektioner som kan överföras till och ge allvarliga sjukdomar hos tamdjur. Det är därför förbjudet att t ex utfodra vildsvin med matavfall och andra produkter med animaliska beståndsdelar.

Mer information om de bestämmelser som reglerar hanteringen av djurkadaver och annat animaliskt avfall finns på Jordbruksverkets hemsida.

Vilda döda djur

För mer information se Jordbruksverkets hemsida.