Utvidgade strandskyddsområden

För några områden i Östergötland är strandskyddet utvidgat. Utvidgningen varierar mellan 150-300 meter från strandlinjen. Här nedan kan du läsa vilka områden i Östergötland som berörs.

Vikbolandet - utsikt över skärgården

I Östergötland gäller utvidgat strandskydd inom följande områden: kusten inkl Sandfjärden Vättern, Sommen, Östra Lägern, Boren, Norrbysjön, Roxen, Asplången, Ärlången, Rängen, Järnlunden och Åsunden samt Göta och Kinda kanal. Det utvidgade strandskyddet redovisas i Länsstyrelsens kartverktyg, Östgötakartan.

Här nedan kan du läsa besluten för de utvidgade strandskyddsområdena som finns i elva av länets kommuner:

Norrköpings kommun
Söderköpings kommun
Valdemarsviks kommun
Linköpings kommun
Motala kommun
Vadstena kommun
Åtvidabergs kommun
Ödeshögs kommun
Kinda kommun
Boxholms kommun
Ydre kommun

Övergångsbestämmelser

Då de nya besluten omfattar områden som inte tidigare har berörts av utvidgat strandskydd har Länsstyrelsen även beslutat om övergångsbestämmelser enligt nedan:

I fråga om
1) obebyggda, nyligen bildade fastigheter och
2) mark som inte har tagits i anspråk på ett sådant sätt som har medgivits i ett beslut om förhandsbesked eller bygglov gäller inte beslutet om utvidgat strandskyddsområde förrän den 31 december 2016.  
Beträffande förhandsbesked eller bygglov som dessförinnan förfaller enligt reglerna i 9 kap. 18 och 43 §§ PBL träder dock beslutet om utvidgade strandskyddsområden ikraft i och med att bygglovet eller förhandsbeskedet förfaller.