Vattendragsvandringar

Under 2014 kommer Länsstyrelsen att bjuda in till tio stycken vattendragsvandringar runt om i Östergötland. Målet är att sprida kunskap och öka intresset för naturvärden knutna till vattendrag och deras närmiljö i skogsmark.
Vattendragsvandring

Genom att genomföra vattendragsvandringar tillsammans med skogsägare och andra intresserade kring några av länets finaste vattendrag skapas möjligheter till en öppen dialog om hur ett hållbart skogsbruk med hänsyn till de värdefulla vattenmiljöerna kan bedrivas. Under träffarna kan vi även diskutera vilka restaureringsåtgärder som är lämpliga för att återfå förlorade naturvärden och för att nå EUs mål om god ekologisk status. Vi får möjlighet att lära av varandra och hoppas att intresset och förståelsen för naturvärden knutna till vatten kommer att öka.

Projekt ”Vattendragsvandringar” finansieras med medel från landsbygdsprogrammets projektstöd för kompetensutveckling.  Tio stycken vattendrag kommer att väljas ut och besökas under 2014. Inbjudningar och faktablad om de aktuella vattendragen kommer att uppdateras kontinuerligt på denna sida.

 

Vattendragsvandringar 2014

Vår

  • Lillån i Boxholm (14 maj)
  • Bäcken från Storgryt i Kinda kommun (15 maj)
  • Ånneboån i Linköping kommun (3 juni)
  • Lillörnsbäcken i Kinda kommun (4 juni)
  • Bäck från Storagöl i Ydre kommun (16 juni)
  • Bäck från Ryngsmålagölarna i Ydre kommun (17 juni)

Höst

  • Orrnäsån i Ödeshög kommun (19 aug)
  • Ringarhultsån i Motala kommun (20 aug)
  • Dammfallebäcken i Norrköping kommun (26 aug)