Vassviksberget naturreservat

Den gamla barrskogen i Vassviksbergets sluttning. Foto: Henry Stahre
Vassviksberget är ett brant berg där gammal tallskog biter sig fast på hällmarkerna. Från berget har du en magnifik utsikt över Sommen och bygden kring Norra Vi kyrka.

Reservatet utgörs av av en västbrant ned mot Sommen (Norra Vifjärden). Området höjer sig cirka 60 meter över Sommens vattenyta. 

I de relativt otillgängliga branterna sätter grova vindpåverkade hällmarkstallar sin prägel på skogen. Vissa av dessa är omkring 300 år gamla. Längst upp är marken mer platåartad. Här dominerar gammal tallskog där träden är cirka 200 år gamla. I hela området finns det gott om död ved.

Från områdets övre delar har man en vidsträckt utsikt över Sommen sydligaste omgivningar.

 

Vassviksberget. Foto: Henry Stahre

Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.