Rögölsskogen naturreservat

Rögölsskogens naturreservat är en gammal "bondblädad" barrnaturskog. Det betyder att äldre tiders bönder såg skogen som en mycket värdefull resurs och utnyttjade dess tillgångar sparsamt och med omsorg och eftertanke.

Vy från Rögölsskogens naturreservat. Foto: Linda Vålberg.

I västra delen finns en svacka med frodig granskog som är en av länets rikaste vad gäller sällsynta marksvampar. I öster ligger ett bergparti med äldre ca 200-årig hällmarkstallskog och inslag av småkärr och tallrismossar. En naturtyp perfekt för gammelskogens karaktärsfågel nummer ett, tjädern.

De gynnsamma markförhållandena i den gamla granskogen som haft lång kontinuitet av träd har gjort att den är mycket rik i den lägre floran. Här finns pyrolaarter, lumrar och den lilla orkiden knärot. Den sällsynta växten ryl och enstaka exemplar av sårläka växer också här.

Bland svampar är marksvampfloran den mest exklusiva. Här finns fyra nationellt hotade arter; exempelvis gul taggsvamp, raggtaggsvamp och svart taggsvamp och flera signalarter. Fruktkropparna till dessa stötar man bara på under några intensiva höstmånader.

I öster dominerar tallen. På höjderna finns gott om träd som är äldre än 150 år. Skogen har aldrig brukats storskaligt. Man har plockhuggit och på så sätt är träden i reservatet i varierande ålder. Tyvärr råder stor brist på död ved i skogen då den "städats" på vindfällen långt in i sen tid. Skogen har tidigare betats, vissa delar så sent som på 1970-talet. En ambition är att återinföra bete i delar av reservatet.

I reservatet finns många olika arter som behöver orörd skog med gamla träd. Bland dessa kan ryl, gul taggsvamp och grön sköldmossa nämnas.

Från reservatets parkering kan du följa Östgötaleden genom naturreservatet, men även ge dig ut på en liten avstickare upp på bergen och tillbaka ned till huvudleden. Behöver Du övernatta i närheten finns vandrarhemmet i Tryserum.

Reservatet invigdes den 1 maj 2010 av Ingemar Thornell, Tryserums intresseförening.
Rögölsskogens naturreservat. Foto: Linda Vålberg

Mer information:
Foton
Regler för allmänheten pdf (0,1 Mb)
Beslutsdokument pdf (0,1 Mb)
Skötselplan pdf (1,8 Mb)

 

Förvaltare:
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 

 


Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.