NaturreservatNatura 2000

Bokö*** 

Bokö utsikt mot fjärden. Foto: Bos Gustafsson
Bokö, utsikt över fjärden. Foto: Bo Gustafsson

Bokö naturreservat ligger inom den smalaste delen av Östergötlands skärgård. I övärlden kan du finna både innerskärgårdens lummiga lövträdsgrönska och ytterskärgårdens kala klipphällar ut mot det öppna havet.

Gärdesgård på Bokö. Foto: Bo Gustavsson.
Gärdesgård på Bokö.
Foto: Bo Gustavsson.

Bokö naturreservat omfattar öarna Bokö, Brånnholmen, Långholmen och ett femtontal mindre öar och skär. Bokö var förr i tiden det största fiskeläget i den här delen av östgötaskärgården. Numera finns endast ett fåtal bofasta kvar.

I dag sköts det vackra odlingslandskapet av en bofast brukare på uppdrag av Länsstyrelsen. För att bevara de gamla lantraserna betas markerna av Ringamålakor och Roslagsfår. Strandängarna sköts med slåtter och har en rik kustpräglad flora, till exempel blåsklöver, bunge, darrgräs och dvärgarun.

Väster om fiskeläget ligger en ekhagmark med trä- och stengärdesgårdar, odlingsrösen och hamlade lindar och askar. I hagmarken finns en rik flora med Adam och Eva, buskstjärnblomma och korskovall. På Brånnholmen finns hällmarker, där det växer orörd skog med grova tallar. På den sydöstra stranden kan du se vackra vittringsmönster i berggrunden.

Övärlden öster om Bokö består av tallskogsbevuxna öar. Fågellivet är rikt i övärlden och här finns bland annat svärta och rikligt med ejder. Vissa av öarna är fågelskyddsområden. Skyddade öar är markerade med skyltar som anger när tillträdesförbud råder. I jordfyllda skrevor på de kalare klipporna och skären, som ligger exponerade ut mot havet, lyser gul fetknopp, gräslök, styvmorsviol och fackelblomster.

 

Kontakta oss

Martin Larsson
Naturvårdsenheten
Martin punkt Larsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Martin punkt Larsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2235402
Marcelle Johansson
Naturvårdsenheten
Marcelle punkt Johansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Marcelle punkt Johansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2235393

Besöksklass 3-stjärnig

Detta område har flera
anordningar för dig som
besökare.

Life Coast Benefit


Det här reservatet ingår i EU-projektet Life Coast Benefit.

Vägbeskrivning, kartor och fakta

Bokö pdf (0,6 Mb)

 

Serviceinformation

Tillgängligt för personer med funktionsnedsättningFörutsatt att man kan ta sig till ön kan även rörelsehindrade uppleva delar av reservatet längs brukningsvägarna.
RastplatsRastbord finns i besökshamnen vid västantill.
SoptunnaAllmän sopmaja finns i besökshamnen vid västantill samt på Huholmen. ytterligare två sopmajor finns i direkt anslutning till reservatet på Långholmen respektive Lindholmen.
BadplatsBokö saknar iordningsställd badplats men vid västantill finns en bastu som besökare kan hyra av brukarna på reservatet.
TorrdassTorrdass finns i samma byggnader som sopmajorna, se ovan.
BryggaGästbrygga för enstaka båtar samt för i och urlastning finns vid västantill.
RaststugaPå Bokö men utanför reservatet finns en stugby som kan utnyttjas för övernattning, kontakta turistbyrån.
InformationstavlaInformationstavlor och informationsbod finns vid besökshamnen vid västantill. Skylt med information om området på flera ytterligare platser i reservatet.
VandringsledPå Bokö finns en vandringsled som går genom de mest sevärda naturavsnitten.
ParkeringPå Bokö finns av förklarliga skäl ingen parkering men gästhamnen vid västantill utgör den naturliga entrén till huvudön.
Koordinater
SWEREF 99
N 6440944,96
E 607717,44
WGS 84 (Lat/Long)
Lat 58,0968
Long 16,8274
WGS 84(grad,min,sek)
Lat 58°5ˊ48,45341˝
Long 16°49ˊ38,69856˝

Karta Bokö naturreservat

Get Microsoft Silverlight