Bokö naturreservat***

Bokö naturreservat ligger inom den smalaste delen av Östergötlands skärgård. I övärlden kan du finna både innerskärgårdens lummiga lövträdsgrönska och ytterskärgårdens kala klipphällar ut mot det öppna havet.

Bokö utsikt mot fjärden. Foto: Bos Gustafsson

Bokö naturreservat omfattar öarna Bokö, Brånnholmen, Långholmen och ett femtontal mindre öar och skär. Bokö var förr i tiden det största fiskeläget i den här delen av östgötaskärgården. Numera finns endast ett fåtal bofasta kvar.

I dag sköts det vackra odlingslandskapet av en bofast brukare på uppdrag av Länsstyrelsen. För att bevara de gamla lantraserna betas markerna av Ringamålakor och Roslagsfår. Strandängarna sköts med slåtter och har en rik kustpräglad flora, här finns till exempel blåsklöver, bunge, darrgräs och dvärgarun.

Gärdesgård på Bokö. Foto: Bo Gustavsson.

Väster om fiskeläget ligger en ekhagmark med trä- och stengärdesgårdar, odlingsrösen och hamlade lindar och askar. I hagmarken finns en rik flora med Adam och Eva, buskstjärnblomma och korskovall.

Övärlden öster om Bokö består av tallskogsbevuxna öar. På Brånnholmen finns hällmarker, där det växer orörd skog med grova tallar. På den sydöstra stranden kan du se vackra vittringsmönster i berggrunden. I jordfyllda skrevor på de kalare klipporna och skären, som ligger exponerade ut mot havet, lyser gul fetknopp, gräslök, styvmorsviol och fackelblomster.

Fågellivet är rikt i övärlden och här finns bland annat svärta, kolonier med tärnor och andra sjöfåglar. Vissa av öarna är fågelskyddsområden. Skyddade öar är markerade med skyltar som anger när tillträdesförbud råder.

 


Besöksklass 3-stjärnig

Detta område har flera
anordningar för dig som
besökare.

 Content Editor ‭[2]‬

Enkätundersökning

​Länsstyrelsen genomför under sommaren 2017 en enkätundersökning om Östgötarnas friluftslivsvanor och besök i naturreservat.   

Svara gärna på enkätfrågorna här. Tack!

Life Coast Benefit


Det här reservatet ingår i EU-projektet Life Coast Benefit.

 

Vägbeskrivning, kartor och fakta

Bokö pdf (0,6 Mb)

 

 Content Editor ‭[1]‬

​Här informerar reservatsförvaltaren om aktuella händelser i reservatet som du som besökare kan ha intresse av.

Ny brygga 2016

Länsstyrelsen har genom Naturvårdsverket fått särskilda medel att förbättra besöksområdet vid Västantill.

Under våren ersattes den gamla bryggan som började vara sliten av en ny. Den nya bryggan har en stabilare och bättre konstruktion än den tidigare. Trädetaljerna är byggda med ett miljövänligt, kiselbehandlat och tåligt trä som förhoppningsvis kommer att hålla länge och vara en tillgång för besökarna!

Senare under året kommer även åtgärder genomföras för att minska erosionen i anslutning till båthusen och förbättra landningsplatsen för tunga transporter.

Vi hoppas att du som besöker området uppskattar åtgärderna och samtidigt har överinseende med att det kan vara lite stökigt på platsen under pågående arbete.