Svälinge besöksområde i Tåkerns naturreservat

Vid Tåkerns norra strand ligger besöksområde Svälinge. Naturen vid området är varierad med betade strandängar, strandskogar och ett vasslandskap med inslag av laguner. Från parkeringen leder en vandringsled ner till ett stort fågeltorn. Från tornet har du bra utsikt över vassarna och det öppna vattnet. Tack vare den varierade miljön i området har du god chans att se en mängd olika fågelarter.
Utsikt från fågeltornet. Foto: Ellen Hultman

Fågeltornet vid Svälinge ligger alldeles intill sjöns utlopp i Mjölnaån som leder Tåkerns vatten vidare ut till Vättern. Tack vare det strömmande vattnet bildas ofta vårens första vak här. Under april samlas därför stora mängder med änder, gäss och andra simfåglar här i väntan på att isen ska gå upp i resten av sjön. Rovfåglar som brun kärrhök och havsörn är också vanliga besökare.

Vandringsleden utgår från parkeringsplatsen och utgörs av en rundslinga på ca 1,8 km. I väster går leden utmed Mjölnaån. Här ser du dämmet/dammluckorna som ändras för att vattennivån i sjön ska följa den gällande vattendomen. Sjön har sedan 1966 varit reglerad för att undvika alltför stora nivåskillnader. Den gällande domen kan sägas vara en kompromiss mellan naturvårdens och lantbrukets intressen.

 

Välhävdad kalkgräsmark vid Svälinge. Foto: Veronica Axelsson

Lite längre söderut finns en mindre plattform från vilken du har god utsikt över strandängar, fuktängar och ån. Längst i söder finns det stora fågeltornet med tre våningsplan.

Du är alltid välkommen att använda vandringsleden och fågeltornet, men i de omgivande markerna råder tillträdesförbud mellan den 1/4 och den 30/6.


Guidningar i Östergötland 2018