Hov besöksområde i Tåkerns naturreservat

Vid besöksområde Hov vid Tåkerns östra strand, finns betade strandängar och strandskogar. Utanför betesmarkerna breder stora vassbälten ut sig. Från parkeringsplatsen uppe vid vägen leder en bred promenadstig ner till ett bastant fågeltorn. Fågeltornet har två våningsplan varav det nedre är tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga. Rampen upp till tornet är belagd med nät för att minska halksrisken. Från fågeltornet får du en bra utblick över Tåkerns östra del.
Fågeltornet vid Hov Foto: Kurt Adolfsson

Hov ett populärt besöksmål, framförallt på hösten. I slutet av september och under hela oktober är fågeltornet vid Hov en bra plats att uppleva ”det stora lyftet” på. Det stora lyftet kallas det när gässen som övernattat på Tåkern, i gryningen lämnar sjön för att flyga ut på åkrarna för att äta. Fågelflockarna består mestadels av grågäss och sädgäss (beroende på tidpunkt), men kompletteras också ofta av tranor. Det stora lyftet är en mäktig upplevelse för såväl öra som öga. Även gässens och tranornas återkomst till sjön i skymningen är en upplevelse.

 

Utsikt från fågeltornet. Foto: Kurt Adolfsson

Vid Hov finns också goda möjligheter att se rastande rördrom, vadare, änder och rovfåglar. Över vassen svävar ofta den bruna kärrhöken fram med sina karaktäristiskt V-ställda vingar.

Utanför besöksområdet, fågeltornet och promenadstigen råder tillträdesförbud mellan den 1/4 och 30/6. Men före eller efter denna tidpunkt är det trevligt att ta en promenad i de intilliggande betesmarkerna.

Mer information:

 Skylt: Tåkern; Hov (3,1 Mb)

 


Guidningar i Östergötland 2017