Hälla naturreservat

Gamla tallar i Hälla naturreservat
Hälla naturreservat med sina hällmarkstallskogar, skvattramkärr, branter och stråk av äldre gran, är unik för sin storlek, 98 ha, och dess obrukade karaktär inom ett i övrigt ganska intensivt brukat bondeskogslandskap.

Inom hela arealen finns i princip inga kalhyggen eller ungskogar. Skogsmarken består av olikåldriga barrblandskogar uppkomna efter brand och danade av seklers försiktiga "bondblädningar" eller plockhuggningar, och skogsbete. Idag är skogarna ganska slutna och täta och har stora virkesvolymer jämfört med tidigare.

En art som knappast finns i Götaland; ringlav, som normalt sett återfinns i skyddade skogar i Norrland, har i Hällaskogen funnit en sista utpost i förkastningsbranten ner mot Dyhults odlingslandskap.

Östgötaleden får nu en ny sträckning och hela reservatet kan avnjutas genom en vandring på leden som för en vidare ner mot sjön Strohlången och Stegeborg.

Naturreservatet invigdes i augusti 2013 av landshövding Elisabeth Nilsson.

 

Mer information:
Beslutsdokument pdf (2,8 Mb)
Skötselplan pdf (4,4 MB)

 

Förvaltare
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 

 


Besöksklass 1-stjärnig

Detta område har inga
eller få anordningar för
dig som besökare.

 

Guidningar i Östergötland 2018