Ribbingsholm

Flygbild över Ribbingsholm vid Motala ströms inlopp i Glan. Granskad av Försvarsmakten.
Ribbingsholms naturreservat ligger öster om Motala ströms inlopp i sjön Glan i Norrköpings kommun, vid gården Ribbingsholm cirka 2 km nordväst om Skärblacka centrum.
Läderbagge

Ribbingsholmsreservatet består till största delen av ekhagmarker och strandängar. Två öar ingår i reservatet. Granholmen i Glan samt hälften av Vassholmen som ligger i Motala ström. Reservatet är cirka 29 hektar. Området är även Natura 2000-område, utpekat för förekomsten av trädklädda ekhagar, strandäng samt för läderbaggen, en av EU prioriterad skalbaggsart.

 

Grov ek i slåtterängen vid strandängen. Foto: Kurt Adolfsson.

Förvaltare
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 


Besöksklass 1-stjärnig

Detta område har inga
eller få anordningar för
dig som besökare.