Kvarseboklint

Utsikt från Kvarseboklint
Kvarseboklints naturreservat är cirka 67 hektar stort och ligger norr om Bråviken. De sydvända branterna utmed Bråvikenförkastningen ger tillsammans med inslag av kalk och orörd skog grunden för rika livsmiljöer. Skogen består främst av tallnaturskog med ett stort inslag av mycket gamla träd och grov död ved. Förutom gamla ”uvtallar” finns även relativt gott om gamla, ofta långsamt växande, granar, aspar, ekar och lindar.

Den framträdande förkastningsbranten som bildar Bråvikens norra kust är del i ett omfattande förkastningssystem som är av riksintresse för naturvården. Numera är Bråvikens norra kust skyddad i naturreservat ända inifrån Sandviken med Marmorbrottet, följt av Bråvikenbranten och Kvarseboklint. 

Förkastningen är med geologisk ålder mätt, relativt ung och inträffade sannolikt för några hundra miljoner år sedan. Det södra bergblocket sjönk då i havet och Bråviken blev en så kallad ensidig gravsänka. Förkastningsbranten reser sig i delvis lodräta partier 75-100 meter över Bråviken. Inom förkastningsområdet förekommer områden med urkalksten  (marmor) och kalkinlagringar i berget.

 

Från Kvarseboklint har man en magnifik utsikt över Bråviken och Vikbolandet. De spektakulära, stundom urskogsliknande branterna erbjuder besökaren spännande naturupplevelser.

Friluftslivet är redan stort i dag och området används även flitigt av skola och dagis. Markerad stig går från P-platsen upp till Kvarseboklint, med sin magiska utsiktsplats, med avstickare till vindskyddet, vidare förbi Vårdkasen bort till Skrevan, en djup förkastningsspricka, som man kan vandra ner i och runt upp tillbaka (stege) till leden. Leden mynnar borta vid grusvägen vid Verdandigården.

Ett vindskydd med eldstad finns färdigställt på berghyllan nedanför den gamla militära bergrumanläggningen, Krickan. Här kan du elda och grilla korv och varför inte, göra en övernattning.

 

Kvarseboklint. Foto: Kurt Adolfsson

Mer information:
Foton
Regler för allmänheten pdf (15 kb)
Beslutsdokument pdf (45 kb)
Skötselplan pdf (0,2 Mb)Förvaltare
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 


Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.