Bråvikenbranten

Utsikt från Bråvikens branter. Foto: Lars Gezelius.
Bråvikenbrantens naturreservat är ett nästan millångt och några hundra meter brett område i förkastningsbranten ned mot Bråviken mellan Färjelägret och Kolmårdens Djurpark. Skogsområdet är till stora delar orört tack vare sina branter och svårexploaterade markförhållanden.

Från flera av bergshöjderna utmed den mäktiga förkastningsbranten har man en magnifik utsikt över Bråviken och Vikbolandet. De spektakulära, stundom urskogsliknande branterna erbjuder besökaren spännande naturupplevelser med urskogogsliknande natur.

Här finns bland annat enormt grova tallar, knotiga, skulpturliknande torrträd, frodiga bäckdalar och kryddoftande klippängar där vi kan se flera olika fjärilar fladdrar omkring under sommarens varma dagar.

Skogen och dess många invånare är präglade av det behagligt ljusa och varma klimat som råder i området. Den sydvända bergssluttningen med mycket naket berg som kan ta upp ljus och tillsammans med havsviken magasinerar värme, ger upphov till en mycket lång växtsäsong samt milda vintrar.

Lägg där till förekomsten av kalk, ger detta sammantaget, mycket speciella och gynnsamma livsbetingelser, för framförallt växter och insekter.

 

Bland växterna som trivs på klippängarna kan bergmynta, blodnäva, murruta och korskovall nämnas. Här kan man även se klöverblåvinge och kanske en apollofäril vars larver lever på vit fetkopp.

Barrpraktbaggen hittar sitt bo och levebröd i senvuxna döda tallar. I innerbarken av senvuxna, mycket gamla ekar, lever larven till tvåfläckig smalpraktbagge och i innerbarken av mycket gamla tallar, lever reliktbockens larver. Alla dessa insekter är ovanliga i dagens skogslandskap eftersom dessa typer av bostäder försvinner i skogsbruket.

I de frodiga sprickdalarna kan du finna mytomspunna växter som kan sägas höra till den medicinska avdelningen, exempelvis trolldruva, sårläka och ormbär.

Som vandrare kan man gå igenom hela reservatet. Följ Sörmlandsleden från Färjelägret bort till Skvättan. Missa inte Rövargrottan där man kan fira sig ner i grottbergsdunklet. 

Vid Skvättan ligger reservatets P-plats. Nere vid havet finns vindskydd, eldplats och torrtoalett. En bit västerut går en avstickare från Sörmlandsleden som leder västerut och mynnar vid Kopparbo by, inte långt ifrån Kolmårdens djurpark.

Trots att stora delar av området har en urskogsartad karaktär finns här en intressant industrihistoria. Ortsnamn som Järngruvan, Smedberget tillsammans med en hyttruin skvallrar om tidigare järnmalmshantering. Det finns även fornlämningar i reservatet i form av två stenåldersboplatser.  

Solnedgång vid Bråviken. Foto: Lars Gezelius

Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.