Trolleflod naturreservat

Som namnet antyder kan ett besök i Trolleflods naturreservat sätta fart på fantasin! Här finns en variationsrikedom av både stora och små mått.  I ”trollskogen” kan du upptäcka både sumpskogar, myrar och kärr.  Men skärper du synen kan du se in i den lilla världen som myllrar av sällsynta och spännande arter.

Trollskogskänsla finns det i Trolleflod naturreservat. Foto: Kurt Adolfsson.

I skogslandskapet, i nordligaste delen av Motala kommun, ligger Trolleflods naturreservat. Trolleflod är ett stort naturreservat som börjar få naturskogskaraktär. Blandskogen domineras av barrträd med en ålder på ca 120 år. Tack vare att skogen inte gallrats finns det gott om döda stående och liggande träd. All denna ”döda ved” är ett paradis för många ovanliga insekter.

På flera håll i området tränger markvattnet upp till ytan, och de fuktiga markerna ger upphov till härliga sumpskogar, kärr och myrar.

Trolleflod är ett biologiskt mycket intressant och artrikt område. Det är en av länets mest artrika lokaler vad gäller rödlistade (hotade) mossor. Man har också hittat flera ovanliga och hotade svampar och lavar. De är inte bara ovanliga, de har roliga namn också! För vem skulle inte vilja få se en kalkmjölnavling eller en havstulpanlav?

 


Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.