Motalabuktens öreservat

Fjuk, en av öarna i Motalabukten. Foto:Kurt  Adolfsson
Genom att resa från ö till ö i Motalabukten förflyttar du dig många hundra miljoner år i jordens historia. Erkerna är den äldsta ögruppen, 1 700 miljoner år, och Sandön är yngst, ”bara” 10 000 år. På Sandön, finns också ett av de största lindbestånden i Östergötland.

Motalabuktens öreservat omfattar fem öar och ögrupper som man bara kan nå via båt. Öarna är från norr till söder; Åholmen, Erkerna, Sandön, Fjuk och Jungfrun.

Öarna och ögrupperna ligger i ett unikt område, där det finns bergarter bevarade, som inte hittas någon annanstans i Sverige. Bergarterna kallas Visingsögruppen och bildades för ungefär 775 millioner år sedan.

Förkastningar i jordskorpan i Vätternområdet har lett till att bergarterna inte nötts bort under årmiljonerna. På öarna Åholmen, Fjuk och Jungfrun kan du se några av Visingsögruppens bergarter.

Sandön är uppbyggd av sand, grus och morän. Här växer en vacker lindskog där du kan njuta av en rik blomsterprakt med bland annat vitsippor och vårärt. Ön är kulturpåverkad och bär spår av gammal odlingsmark. Sandön är den mest lättillgängliga ön i Motalabuktens naturreservat.

 

Fjuk. Foto: Kurt Adolfsson

Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.

Guidningar i Östergötland 2018