Kristineberg naturreservat

Barrskog i norra delen av Kristinebergs naturreservat. Foto: Jens Johannesson
Naturen i Kristinebergs reservatet påminner mycket om Tivedsnaturen som fågelvägen bara är dryga 2 mil bort. Naturen i reservatet präglas av en mängd sprickdalar som bidrar till en dramatisk karaktär.

Kristinberg ligger strax öster om allmänna vägen Godegård-Zinkgruvan. Området är högt beläget på omkring 160-190 meters höjd i en trakt med för länet hög nederbörd.

Naturen i reservatet präglas av en mängd sprickdalar i främst nordost-sydvästlig riktning men även nord-sydlig riktning. De djupa sprickdalarna med sumpskogar och dråg, ibland även avgränsade av klippor, är typiska för området och bidrar till en dramatisk karaktär.

I sprickdalarna dominerar granen medan blåbärstallskog växer på höglänta delar. Lavklädda hällmarker är mycket sparsamt förekommande. I södra halvan märks en särskild prägel av sumpskogar som faller i etapper ned mot Grissjön.

 

Kristinebergs naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Mer information:
Beslut om Kristinebergs naturreservat
Skötselplan över Kristinebergs naturreservat


Förvaltare
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 

 


Besöksklass 1-stjärnig

Detta område har inga
eller få anordningar för
dig som besökare.