Bromossen naturreservat

Vy över Bromossens naturreservat. Foto. Henry Stahre
I Bromossen möts besökaren av både karga, bergbundna tallmarker, långsträckta myrstråk och små granpartier. Området är till största delen lätt att ströva omkring i om man är försedd med stövlar.

Kombinationen av gles hällmarkstallskog och myrmarker gör Bromossen till en karakteristisk tjäderskog. Här finns exempelvis lämpliga spelplatser, typiska natträd och gott om insekter. Orre är en annan skogshöna som finner sig väl tillrätta i området.   

Bromossen har höga naturvärden. Foto: Henry Stahre

Bromossen hyser ovanliga arter. Här finns exempelvis den rödlistade raggbocken liksom den hotade dvärgbägarlaven.

Bromossen ingår även i kronoparken Karlsby och jakten är därför förbehållen staten och nyttjas bland annat av kungen. 

Mer information:

Regler för allmänheten i reservatet
Skötselplan över Bromossen naturreservat
Beslut på Bromossens naturreservat
Beslutskarta  

 

Förvaltare
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 

 


Besöksklass 1-stjärnig

Detta område har inga
eller få anordningar för
dig som besökare.