Bromossen naturreservat

Vy över Bromossens naturreservat. Foto. Henry Stahre
I Bromossen möts besökaren av både karga, bergbundna tallmarker, långsträckta myrstråk och små granpartier. Området är till största delen lätt att ströva omkring i om man är försedd med stövlar.

En vandringsled på cirka 1,2 mil sammanbinder Bromossen med tre andra naturreservat i närheten. Besökaren kan på så vis tillgodogöra sig naturupplevelser, friluftsliv och motion på samma gång.

Bromossen hyser ovanliga arter. Här finns exempelvis den rödlistade raggbocken liksom den hotade dvärgbägarlaven.

Kombinationen av gles hällmarkstallskog och myrmarker gör Bromossen till en karakteristisk tjäderskog. Här finns exempelvis lämpliga spelplatser, typiska natträd och gott om insekter. Orre är en annan skogshöna som finner sig väl tillrätta i området.

Bromossen ingår även i kronoparken Karlsby och jakten är därför förbehållen staten och nyttjas bland annat av kungen.   

Bromossen har höga naturvärden. Foto: Henry Stahre

Mer information:

Foton

Regler för allmänheten

Skötselplan

Reservatsbeslut

Beslutskarta  

 

Förvaltare
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 


Besöksklass 1-stjärnig

Detta område har inga
eller få anordningar för
dig som besökare.