Åsabackarna naturreservat

Åsabackarna. Foto: Kurt Adolfsson.
Åsabackarna är ett mycket varierat naturreservat med både kalktorräng, kalkkärr, barrblandskog och sumpskog. Det kuperade och kulliga landskapet skulpterades av den senaste inlandsisen.
Backsippor i Åsabackarna. Foto: Kurt Adolfsson.

För 10 000 år sedan höll isen på att smälta bort. Då avlagrades stora mängder sand och grus i form av kullar och åsar i landskapet kring Åsabackarna.

Stora isblock blev lossbrutna och stående på platsen. De bäddades in i sand och grus och när isen så småningom smälte bildades en sänka i terrängen där blocken legat. Det kallas dödisgrop.

De torra backarna i söder är glest bevuxna med enbuskar och nypon. På marken växer en rik torrängsflora. Det lågvuxna backsmultronet och det torktåliga brudbrödet är några av de vanligaste växterna.

Om våren blommar backsipporna rikligt och mot sommaren börjar solvändan lysa i backarna. Det rosafärgade puktörnet är en intressant sydlig växt. I denna blomsterprakt lever många dagfjärilar, varav flera är ovanliga och skyddsvärda.

Åsabackemyren med omgivande källflöden är en värdefull och ovanlig naturmiljö. Här växer typiska kalkkärrsväxter som majviva, blodnycklar och axag. Dessutom förekommer många sällsynta mossor, exempelvis dunmossa. På rikkärret Nyhemsmyren finns dessutom flera mycket speciella landsnäckor.

Flera bäckar rinner fram här och över en utav dem går en gammal stenbro. Det är en rest av den gamla vägen mellan Rinna och Väderstad.  

Den så kallade Storgårdsåsen, även kallad Väderstadåsen, löper i nord-sydlig riktning. Här växer främst tall och växtligheten på marken är präglad av den kalkhaltiga jorden.

Åsabackarnas naturreservat. Foto: Kurt Adolfsson

Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.

 Content Editor

Brittisk flagga med länk till Åsabackarna på engelska.

 Faktablad

 

Vägbeskrivning, kartor och fakta

Åsabackarna pdf (1,0 Mb)

 

Upplev istiden i Östergötland

Tips på besöksvärda platser 
där istiden lämnat tydliga spår. 

Klicka på foldern.