Svartåmynningen***

Vid Svartåmynningen finns en av Östergötlands finaste fågellokaler. Vår och höst rastar ett stort antal flyttfåglar här. Många fåglar häckar också på de vidsträckta strandängarna, bland annat rödspov.
Nybrotornet - senast renoverat 2015.

Svartåns mynning i sjön Roxen är en av de finaste fågellokalerna i Östergötland. Kring en udde uppbyggd av sand utbreder sig vidsträckta strandängar och mindre vassområden, sammanlagt har ca 200 fågelarter setts här. Redan i månadsskiftet mars/april, när isen går upp i Svartåmynningen, samlas stora mängder fågel; storskrak, salskrak, knipa och vigg, vid det öppna vattnet. I april/maj översvämmas strandängarna av vårfloden. Rastande flockar med änder, vadare och jagande rovfåglar på väg mot norr söker föda på ängarna.

Av de häckande fåglarna vid Svartåmynningen är skrattmåsen den som syns och hörs mest. Vårens budbärare, tofsvipan, häckar i reservatet liksom tex rödspov, rödbena, enkelbeckasin, gulärla och ängspiplärka. I oktober/november kommer storskrakarna tillbaka till Roxen i stort antal på sin färd söderut. Det är ett skådespel att se hur fåglarna, som ofta fiskar på linje, driver fiskstimmen framför sig in i en vik.

För att inte störa fåglarna under häckningen får du under tiden 1/4 - 30/6 inte vistas på strandängarna, men besöksområdena går att besöka året runt.

Flygande Rödspov

Besöksklass 3-stjärnig

Detta område har flera
anordningar för dig som
besökare.

 Content Editor

 Just nu

Här informerar reservatsförvaltaren om vissa aktuella händelser.

 Tillträdesförbud 1/4-30/6

I detta område är det
tillträdesförbud mellan
1 april tom 30 juni
för att fåglarna ska
häcka ostört.

Länsstyrelsernas Länskarta

Karta över Svartåmynningen

https://goo.gl/b1VvTR