Öna kulturreservat***

Vy över Öna kulturreservat. Foto: Mattias Schönbeck
Kulturreservatet Öna är en liten by,djupt inne i skogen i södra delen av Linköpings kommun. Byn med dess små gårdar och omgivande odlingslandskap kännetecknas av närmast ofattbart magra förhållanden och är ett viktigt pedagogiskt exempel på hur livet kunde gestalta sig i en fattig skogsbygd ännu i början av 1900-talet.
Marken vid Öna är stenig och blockig. Foto: Henry Stahre

Öna är ursprungligen en utjord till hemmanet Dockebo och bebyggdes förmodligen på 1600-talet. Första gången Öna omtalas är år 1736. Genom mödosamt arbete har skogen så öppnats till förmån för åkrar och ängar och fram till år 1928, då laga skifte genomfördes, hade Öna vuxit till fyra fastigheter.

Byns gårdar ligger på en udde invid Stensjön och utgörs av små timrade stugor och ekonomibyggnader. Gårdarnas magra resurser har haft en konserverande effekt på såväl byggnadsskick, som odlingslandskap.

Marken vid Öna är stenig och blockig. De små åkrarna ligger insprängda varhelst det gick att plöja eller gräva för hand. Man har också fört på jord och skapat terrasseringar för att utöka åkermarken. Helt naturligt finns här rikligt med odlingsrösen.

Runt om den lilla inägan tar utmarken, d v s skogen, vid. Utmarken var viktig för försörjningen så tillvida att här fanns bete för boskapen, ved och byggnadsmaterial. Jordbruket på Öna är numera nedlagt. Sedan 1960-talet betas större delen av inägorna, vilket har gjort att odlingslandskapet är tydligt och pedagogiskt med stora kultur- och naturvärden.

Var ligger Öna? Titta på Östgötakartan, under fliken kulturmiljövård/kulturreservat. Vägen till kulturreservatet är skyltad från Haraldsbo i södra delen av Linköpings kommun. 

 

 

Foto från 50-talet taget från nuvarande parkeringsplatsen.

Mer Information:

 Beslut om bildande av Öna kulturreservat

 Skötselplan för Öna kulturreservat

 karta

 Kulturhistorisk utredning

  

Förvaltare:

Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 


Besöksklass 3-stjärnig

Detta område har flera
anordningar för dig som
besökare.

Guidningar i Östergötland 2018