Trollegater***

Det kan vara trevligt att besöka Trollegater med barn och ungdomar. Här är 6-åringar som var på väg in i grottan 1983. Foto:Kurt Adolfsson
Trollegater är en av Sveriges största urbergsgrottor. I grottan finns ett system av gångar som är nära hundra meter långt. Grottan ligger i södra Östergötland där antalet urbergsgrottor är fler än någon annanstans i Norden. Äventyr och spänning väntar dig som vill utforska Trollegater!
Spricka i urberget. Foto: Kurt Adolfsson

Man anser att Trollegater började bildas omedelbart efter att den senaste landisen smält bort från södra Östergötland. Då inträffade ett antal jordbävningar, som ledde till att sprickor uppstod i urberget.

När landisen försvunnit utlöstes spänningar i berggrunden på grund av landhöjningen. Sprickorna i urberget vidgades och fördjupades och bergblocken försköts. Så bildades ett antal grottor och djupa klyftor i omgivningarna.

Den stora grottan, där det enligt folksägnen förr i tiden bodde troll, är den mest intressanta. Genom en smal gång kommer du till en sal. I bortre änden på salen finns öppningar till två långa gångar som längst in är förbundna med varandra. Höjden i grottan varierar, på flera platser kan du stå upprätt.

Dessutom finns ett antal mindre grottor och hålor. Den som vill hålla sig ovan jord kan gå i de långa och breda sprickorna - "gatera".

Oöm klädsel och pannlampa eller ficklampa rekommenderas.

 

 

Mer information:
Foton
Regler för allmänheten pdf (13 kb)
Beslutsdokument pdf (0,4 Mb)
Skötselplan pdf (4,1 Mb)
Folder om Trollegater naturreservatFörvaltare

Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 


Besöksklass 3-stjärnig

Detta område har flera
anordningar för dig som
besökare.

 Content Editor

Guidningar i Östergötland 2018

 

Enkätundersökning

​Länsstyrelsen genomför under sommaren 2017 en enkätundersökning om Östgötarnas friluftslivsvanor och besök i naturreservat.   

Svara gärna på enkätfrågorna här. Tack!

 

Vägbeskrivning, kartor och fakta

Trollegater pdf (0,8 Mb)