Idhult

Vid Idhults by finns ett äldre odlingslandskap med stenröserika tegar och betesmarker med en mycket intressant och säregen flora. Från byn, som ligger på krönet av en höjdrygg, har du en storslagen utsikt över omgivande marker.

Utsikt över Idhults och en del av den variationsrika floran. Foto: Kurt Adolfsson 

Omgivningarna kring Idhult är starkt kuperade. Skogsklädda bergsryggar och sjöfyllda dalgångar avlöser varandra. Bebyggelsen i byn omges av små, oregelbundna åkrar med talrika odlingsrösen.

 

I sluttningarna ligger betesmarker med en säregen och vacker flora. De botaniskt rikaste markerna är de så kallade klippängarna, nära parkeringsplatsen ner mot sjön Nedre Emmaren.

På klippängarna kan du om våren finna ymnigt med gullvivor och orkidén Adam och Eva, som i vanliga fall annars växer vid kusten. Under högsommaren blommar den klarblå axveronikan, stor fetknopp, blodnäva och grusbräcka i ängarna.

Här och var där källvatten sipprar fram över berghällarna växer olika slags mossor, varav flera arter är sällsynta.

De vackra kulturmarkerna vid Idhult har gamla anor som sträcker sig tillbaka till medeltiden. Byn har brukats under många århundraden och behållit sin ålderdomliga prägel ända in i nutiden.

 


Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.

 

Vägbeskrivning, kartor och fakta

Idhult pdf (0,7 Mb)