Hamra ekhagar naturreservat

Hamra ekhagar om våren. Foto: Henry Stahre
Längs Ämmerns vackra strand i Kinda kommun ligger naturreservatet Hamra ekhagar. Som namnet säger domineras naturen här av lummiga och öppna hagar med ek. Ortnamnet Hamra har forntida ursprung och markerna i trakten har ett långt historiskt förflutet som odlingslandskap.

Hamra ekhagar är ett naturskönt område med sjöutsikt i hela reservatet. På andra sidan sjön kan man skymta ett annat naturreservat, nämligen ekbackarna vid Räckeskog. På marken i de öppna och glest ekbevuxna hagarna blommar gullviva, smörboll och prästkrage. I de lummigare, lundartade områdena finns blåsippa, sårläka och liljekonvalj.

 

Läderbaggar

De betade ekhagarna i Hamra utgör en sydlig utlöpare till Linköpings och Åtvidabergs stora sammanhängade eklandskap. De grova, gamla och ihåliga ekarna är viktiga livsmiljöer för många sällsynta och hotade arter.

I reservatet har inventeringar gjorts av insekter, lavar, mossor och svampar. Det är framför allt bland de eklevande insekterna och lavarna som man kan hitta sällsynta arter i Hamra. På ekarnas grova bark växer bland annat de hotade lavarna ekspik och gammeleklav. På de flerhundraåriga ekarna kan man få syn på den vackert röda oxtungsvampen som bidrar till rötbildningen i träden.

När ekträet bryts ner blir det till pulveriserat vedmjöl som kallas mulm. I mulmen lever bland andra den sällsynta skalbaggen läderbagge som har fått sitt namn därför att den doftar just läder.

 


Besöksklass 1-stjärnig

Detta område har inga
eller få anordningar för
dig som besökare.

 

Vandra, cykla, bada...?
Karta för den friluftsintresserade.
Klicka på bilden!