Fagerhults lövskog

Stenrösen är en vanlig syn i det gamla kulturlandskapet i Fagerhult.

Fagerhults lövskog ligger nästan mitt emellan Kisa och Ulrika. Här kan man vandra i rik vårblomning och fågelsång bland lindar, ekar, aspar och björkar.

Färggranna fjärilar fladdrar runt i brynen och på träd och stenar växer en mängd mossor och lavar. På de gamla åkerlyckorna kan man se mängder av odlingsrösen och spridda i området står gamla lövträd som i gångna tider beskurits för lövfoder åt djuren. Här finns även en ovanligt välbevarad varggrop.

I reservatet lever många arter som har det svårt i det moderna produktionslandskapet. Här finns t. ex. flera skalbaggar, svampar och lavar som är upptagna på den nationella rödlistan (lista med arter som är hotade eller minskar i Sverige). De har här en fristad tack vare den stora variationen av lövträd och förekomsten av döda träd av olika slag, något som är ovanligt i det övriga landskapet.

 

 

Fagerhults lövskog. Foto: Henry Stahre

Mer information:
Foton
Regler för allmänheten pdf (0,1 Mb)
Beslutsdokument pdf (0,7 Mb)
Skötselplan pdf (2,0 Mb)


Förvaltare

Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 


Besöksklass 1-stjärnig

Detta område har inga
eller få anordningar för
dig som besökare.

 

Karta Fagerhults naturreservat

Get Microsoft Silverlight