Stjärnstatus i Östergötlands naturreservat

I Östergötland har Länsstyrelsen valt att dela in naturreservaten i tre klasser beroende på hur bra anpassade de är för besökare. Reservatets klass visas med stjärnor, där 3-stjärniga reservat är mest anpassade för besökare medan 1-stjärniga reservat har få eller inga anpassningar för besökare.
Foto: Henry Stahre

Reservat som har mycket besökare kräver ofta större skötselinsatser, tätare tillsyn och fler anläggningar för friluftslivet. Klassningen hjälper oss att prioritera resurserna och lägga satsningarna på de högst klassade reservaten där de är lämpligast och gör mest nytta.

Målet är att de mest besöksvänliga reservaten ska vara geografiskt spridda över länet och representera en bredd av olika naturtyper.   

De här symbolerna talar om vilken besöksklass ett reservat har.

För att matcha budgeten bör 5-10% av länets alla naturreservat klassas som 3-stjärniga. Resterande reservat bör fördelas ungefär jämt mellan 2- och 1-stjärnig klass. 

Länsstyrelsen har satt upp kriterier för de olika klasserna. En del reservat är av naturen mer tillgängliga och besöksvänliga. Andra reservat kräver en större satsning på skötsel och anläggningar för att bli tillgängliga. Vilka anläggningar och service som bör finnas i respektive klass ska ses som en rekommendation, som det kan finnas skäl att göra undantag ifrån.

Eftersom vissa reservat förvaltas av kommunerna har dessa kommuner varit med i arbetet med att bestämma reservatens klass. Klassningen av reservat pågår kontinuerligt varefter nya reservat bildas. 

 

 

 

Reservatens stjärnstatus

Så har reservaten klassats
utifrån besöksvänlighet

 

Se listan för år 2017 här

Analys av klassningen 2017

Kriterier för besöksklasserna