Grävsätter naturreservat

Reservatets kärna utgörs av Grävsätters urskog, avsatt av Domänverket som så kallat domänreservat redan i mitten av förra seklet. Urskogsdelen har få motsvarigheter i Östergötalnd och är mycket besöksvärt. Här hittar du garanterat inga spår efter människans hand eller skogsbruk. Ett naturreservat i dess rätta bemärkelse.

Den 2 hektar stora naturskogen, bestående av högvuxen och tät tall- och granskog, är 300-400 år gammal. Följ stigen från parkeringen ner till denna trädkatedral och möt de grova gammeltallarna i all sin prakt, huka under omkullfallna lågor och njut av linnea och knärot bland de tjocka mosslagren. Området har få motsvarigheter i Östergötland. Medvetet har vi valt att låta stigen vara oröjd för att besökaren verkligen ska känna vad en urskog är för någonting. man får både huka och klättra för att ta sig igenom området.

I Östergötland finns en spillra av urskogar kvar, kanske ett 30-tal områden med en totalareal på några hundra hektar, som har denna speciella orörda prägel med månghundraåriga trädstammar och stora andelen död ved, både stående och liggande.

Östgötaleden går igenom reservatet. Vid skylten med besöksliggaren går en kilometerlång reservatsslinga genom urskogen och bort till en gammal kolbotten samt en speciell "ormgran" som växer vid reservatets kant.

 

Mer information:
Beslutsdokument
Regler
Skötselplan

 

Förvaltare
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 

 


Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.

 Aktuellt

Reservatsförvaltarens betraktelse från invigningen