Fågel- och sälskydd

För att skydda vissa djur under perioder då de är särskilt utsatta för störningar har Länsstyrelsen beslutat om djurskyddsområden på många platser i länet. Oftast gäller skyddet den tid då djuren föder upp sina ungar. Här följer information om var djurskyddsområdena finns och under vilka tider det är förbjudet att vistas i dessa.

I Östergötland finns drygt 70 fågelskyddsområden och två sälskyddsområden. Föreskrifterna inom djurskyddsområden i Östergötland reglerar tillträdesförbud under särskilda perioder. Djurskyddsområden inrättas med stöd av 7 kap. 12 § miljöbalken där det står:

Om det behövs särskilt skydd för en djur- eller växtart inom ett visst område får länsstyrelsen eller kommunen meddela föreskrifter som inskränker rätten till jakt och fiske eller allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla sig inom området.

Tillträdesförbud regleras ibland också inom vissa naturreservat.

 

Skyltar visar under vilka tider fågelskyddet gäller

 

Fågelskyddsområden

I Östergötlands skärgård finns drygt 70 fågelskyddsområden med en sammanlagd areal om ca 2900 ha. Här gäller tre olika tider för tillträdesförbud; 1/4 - 15/7, 1/4 – 31/7 och 1/2 -15/8 på grund av olika fåglar har olika häckningstider. I områden med den kortaste tiden gäller endast landstigningsförbud. I övrigt är det inom fågelskyddsområdena inte tillåtet att komma närmare land än 100 meter. Vid vissa områden är passage tillåten närmare land än 100 meter.

Förbudet gäller inte markägaren och hans folk i samband med yrkesutövning, skötsel eller tillsyn av fastigheten eller i samband med husbehovsfiske. Förbudet gäller inte heller yrkesfiskare under yrkesutövning. Befintliga sjöbodar etc. får utnyttjas av markägaren och hans folk.    

Det finns även fågelskyddsområden i insjöar, nämligen 12 i Sommen, två i Järnlunden (Tallön/Tofta skär och Lillön), ett i Ärlången och ett vid Hällerstadsjön. Inom Stjärnö naturreservat i Kattedalsfjärden (del av Valdemarsviken) ligger också ett fågelskyddsområde. Vanligen gäller tillträdesförbudet under tiden 1/4 - 10/7. Vid Hällerstadsjön är dock tiden 1/3 - 10/7.

Naturreservat med tillträdesförbud

I några fall finns också bestämmelser om tillträdesförbud inom naturreservat. Inom Vessers udde naturreservat gäller tillträdesförbud året om.

I naturreservaten Tåkern, Kungsbro, Svartåmynningen, Ölstadsjön och Tinnerö eklandskap (Rosenkällasjön) gäller tillträdesförbud 1/4 - 30/6, utom vid besöksområden, fågeltorn och vandringsleder. I Väggö naturreservat gäller tillträdesförbud på land i större delen av området 1/2 - 15/8.

Sälskyddsområden

I Östergötlands län finns två sälskyddsområden, S.t Anna och Sandsänkan. Länsstyrelsen beslutade om dessa 1987. Inom sälskyddsområdena råder tillträdesförbud året om.

Information och bevakning

Du kan klicka dig in på Östgötakartan (här till höger) för att se kartor över fågel- och sälskyddsområdena. Här kan du också se under vilka tider tillträdesförbud gäller.

Vid skärgårdens vikigaste knutpunkter finns informationstavlor som berättar mer om bl a fågelskydd.

Förbudsskyltar finns uppsatta på öar med fågelskydd. Skyltarna är gula och skylten med förlängd skyddstid har ett rött fält som är lätt att se på långt håll. Tillsynen av fågelskyddsområdena ombesörja av länsstyrelsens tillsynsmän samt även av kustbevakning och sjöpolis.

 

 

Östgötakartan

Östgötakartan (Öppnas i samma fönster)

Här finns info om natur- och kulturvärden, dikningsföretag, förorenad mark mm: