Rapportera förekomst av lodjur eller andra stora rovdjur!

De stora rovdjuren inventeras numera årligen i Östergötlands län. In­venteringen görs på uppdrag av Länsstyrelsen och bygger till allra största delen på rapporter från allmänheten.
Lodjur. Foto: Lars Petersson

Vintertid under spårsnö­förhållanden röjer sig rovdjuren mer för oss människor. Men alla slags observationer under hela året är av stort intresse: Synobservationer, spår och spårtecken, rivna rådjur eller älgar.

Vi uppmanar därför alla östgötar som vistas i skog och mark att anmäla sina iakttagelser. Främst gäller det lodjuret som numera kan påträffas över hela Östergötland, men även varg och i sällsynta fall björn.                                 

Några anvisningar då du hittat ett ”misstänkt” spår: Spåra inte själv! Snitsla platsen så att du hittar tillbaka. Täck över kadaver så att det skyddas från räv och korp. Ring därefter snarast upp en av länssty­relsens fältmän med uppgift att kvalitetssäkra observationer av rovdjur i länet!

Din spårobservation kommer att följas upp och kontrolleras i fält av Länsstyrelsens kvalitetssäkrare, som har särskild utbildning i att tolka spår och spårtecken från rovdjur. Kontrollen är nödvändig för att ob­servationen ska kunna ”kvalitetssäkras”.

Anmälan kan göras till följande fältmän/kvalitetssäkrare:

Johan Falck                       Mobil: 070-547 35 64
585 96 Linköping

Anders Hedström              Tel: 0142-43 110 bost.
590 16 Boxholm                Mobil: 070-671 67 70

Roger Drage                     Mobil: 070-406 02 07
616 91 Åby        

Sten Johansson                 Mobil: 070-867 28 20
563 31 Gränna


Conny Johansson             Mobil: 070-677 82 04
590 81 Gullringen

Daniel Hellqvist                Mobil: 070-545 56 60

 

Länsstyrelsens inventeringsansvarige:

Mia Kjällander                  
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 LINKÖPING

Tel: 010-223 53 23
Mobil 070-64 39 653

Rapportera i databasen Skandobs

Rapportera rovdjur via Skandobs

Klicka på bilden för att komma till databasen Skandobs där du kan registrera dina rovdjursobservationer.