Rapportera förekomst av lodjur eller andra stora rovdjur! 

Rovdjursrapportering

Lodjur
Foto: Kjell Johansson

De stora rovdjuren inventeras numera årligen i Östergötlands län. In­venteringen görs på uppdrag av Länsstyrelsen och bygger till allra största delen på rapporter från allmänheten.

Vintertid under spårsnö­förhållanden röjer sig rovdjuren mer för oss människor. Men alla slags observationer under hela året är av stort intresse: Synobservationer, spår och spårtecken, rivna rådjur eller älgar.

Vi uppmanar därför alla östgötar som vistas i skog och mark att anmäla sina iakttagelser. Främst gäller det lodjuret som numera kan påträffas över hela Östergötland, men även varg och i sällsynta fall björn.                                 

Några anvisningar då du hittat ett ”misstänkt” spår: Spåra inte själv! Snitsla platsen så att du hittar tillbaka. Täck över kadaver så att det skyddas från räv och korp. Ring därefter snarast upp en av länssty­relsens fältmän med uppgift att kvalitetssäkra observationer av rovdjur i länet!

Din spårobservation kommer att följas upp och kontrolleras i fält av Länsstyrelsens kvalitetssäkrare, som har särskild utbildning i att tolka spår och spårtecken från rovdjur. Kontrollen är nödvändig för att ob­servationen ska kunna ”kvalitetssäkras”.

Anmälan kan göras till följande fältmän/kvalitetssäkrare:

Lars Larsson                    Tel: 0141-22 02 87 bost.
Björnö 54                        Mobil: 0705-91 65 99
591 97 MOTALA  
           
Christer Eriksson              Mobil: 073-434 95 68
Agneshögsgatan 31 E       
591 71 MOTALA

Roger Drage                   
Näkna Sjöänden           Mobil: 070-406 02 07
616 91 Åby

Johan Falck                      Mobil: 070-547 35 64
Stensvassa Gateback 2
585 96 Linköping

Anders Hedström              Tel: 0142-43 110 bost.
Kimme Lycke                    Mobil: 070-671 67 70
590 16 Boxholm

Göran Karlsson                  Tel: 0142 - 91 086
Solltorpsvägen 3                Mobil: 070 - 24 99 657
590 53 Ulrika

Länsstyrelsens inventeringsansvarige:

Mia Kjällander
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 LINKÖPING

Tel: 010-223 53 23 arb.                         
Mobil 070-64 39 653

Rapportera i databasen Skandobs

Klicka på bilden för att komma till databasen Skandobs där du kan registrera dina rovdjursobservationer.