Jakttider och avskjutningsföreskrifter för älgjakten 2017/2018

Länsstyrelsen har beslutat om att avgiften som ska betalas för fälld vuxen älg (fällavgift) under jaktåret 2017/2018 ska vara 850 kronor och för fälld älgkalv 100 kronor.

Viltförvaltningsdelegationen inom Länsstyrelsen har beslutat om nedanstående jakttider och rekommendationer för älgjakten:

Älgjakten börjar den andra måndagen i oktober enligt Bilaga 2 i jaktförordningen (1987:905)  

Jakt efter älgkalv      Måndag den 9 okt. – onsdag den 11 okt. 2017
(oregistrerat område)

Licensområde           Måndag den 9 okt. – onsdag den 28 feb. 2018  

Älgskötselområde     Måndag den 9 okt. – onsdagden 28 feb. 2018 


Rekommendationer:


1. Variationen i älgtätheten och skadefrekvensen inom olika geografiska områden ska tydligt avspegla sig i avskjutningen. Det ska råda balans mellan älgstam och tillgängligt foder. Undvik att tilldela älg enbart efter arealprincipen,
2. undvik restriktioner som begränsar kalvskyttet,
3. av den totala avskjutningen bör minst 50 – 60 % utgöras av kalv,
4. kalvförande älgko bör inte fällas om inte kalven eller kalvarna fälls före kon,
5. av den totala avskjutningen av vuxna djur bör högst 30 % utgöras av handjur. Stora äldre tjurar bör sparas,
6. jakten under dec-feb ska syfta till att uppfylla förvaltningsplanerna i älgskötselområden och älgförvaltningsområden liksom målen i länets klövviltsförvaltningsplan.

 

Övrigt  

Licensbeslut angående tilldelning och information till samtliga om jakttider och avskjutningsrekommendationer kommer att sändas ut till den som har ett regi­strerat älgjaktsområde senast en månad före älgjaktens början om det inte finns särskilt skäl för annat.  

Hur man överklagar  

Den som vill överklaga beslutet ska göra det i ett brev, som skickas till Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping.