Jakttider och avskjutningsföreskrifter för älgjakten 2015/2016

Länsstyrelsen har beslutat om att avgiften som ska betalas för fälld vuxen älg (älgavgift) under jaktåret 2015/2016 ska vara 850 kronor och för fälld älgkalv 100 kronor.

Viltförvaltningsdelegationen inom Länsstyrelsen har beslutat om nedanstående jakttider och rekommendationer för älgjakten:

Älgjakten börjar den andra måndagen i oktober enligt Bilaga 2 i jaktförordningen (1987:905)  

Jakt efter älgkalv      Måndag den 12 okt. – onsdag den 14 okt. 2015
(oregistrerat område)

Licensområde           Måndag den 12 okt. – måndag den 29 feb. 2016  

Älgskötselområde     Måndag den 12 okt. – måndag den 29 feb. 2016  

Rekommendationer:  

1. Variationen i älgtätheten och skadefrekvensen inom olika geografiska områden ska tydligt avspegla sig i avskjutningen. Undvik att tilldela älg enbart efter  arealprincipen,

2. kalvförande älgko bör inte fällas om inte kalven eller kalvarna fälls före kon,

3. undvik restriktioner som begränsar kalvskyttet,

4. av den totala avskjutningen av vuxna djur bör högst 30 % utgöras av handjur,

5. jakten i januari – februari bör främst syfta till att motverka skogsskador.

Övrigt  

Licensbeslut angående tilldelning och information till samtliga om jakttider och avskjutningsrekommendationer kommer att sändas ut till den som har ett regi­strerat älgjaktsområde senast en månad före älgjaktens början om det inte finns särskilt skäl för annat.  

Hur man överklagar  

Den som vill överklaga beslutet ska göra det i ett brev, som skickas till Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping.

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 22 juni 2015.