Naturum Omberg är nu nedlagt

Naturum Omberg var Sveriges äldsta naturum. Det gladde besökare mellan åren 1973-2011. Naturumet låg vid Stocklycke och var ett centrum för naturupplevelser i Omberg-Tåkernbygden. Utställningen var bemannad med kunniga natur- och kulturguider.
 Genom bokskogen vid Stocklycke. Foto: Peter Dahlström
Utställningen
I den fasta utställningen berättades historien om Ombergsbygdens rika natur och kultur. På ett lekfullt sätt berättades om istider, jätteekar och skalbaggar. Här kunde du få inblick i växt- och djurlivet som annars är svåra eller omöjliga att få under strövtåg i markerna. Man kunde titta ner under Tåkerns yta eller in i den ihåliga gammeleken. De små krypen skönhet kunde utforskas genom konstfullt snidade jätteexemplar. Eller genom stereoluppens kraftiga förstoring. I naturums filmrum hade vi årligen direktsändning från fågelholkar i omgivningen. Här följde vi ett vardagsbestyr som normalt försigår i det fördolda. Utställningen var anpassad för barnens iver att upptäcka och utforska.
Jättebok vid Stocklycke, foto: Kenneth Claesson

Personalen gav vägledning
I receptionen och i utställningen mötte naturums tillmötesgående och kunniga naturguider. Personalen var väl insatta i bergets natur- och kulturhistoria och utbildade i biologi med specialkunskaper inom olika ämnesområden.

Kindahöns och Tåkernfiskar
I naturums trädgård fanns en hönsgård med kindahöns. Kindahönan är en gammal lantras som har sitt ursprung i just Kindabygden. Hönsen har fjäderbeklädda ben och tät fjäderdräkt, ofta med mycket svarta inslag. De är duktiga på att ruva, och på naturum fick hönorna varje år kycklingar. Inne i naturums utsällning fanns ett akvarium som liknar livet i Tåkern. I akvariet fanns snäckor, vatteninsekter och fiskar. Varje dag matades fiskarna med levande vatteninsekter som vi tillsammans håvade upp från dödisgropen (dammen) utanför naturum.

 

Skolresan i historien

Den klassiska skolresan i Östegötland under 1900-talet var en del i geografiundervisningen och har gick till Rökstenen, Alvastra klosterruin, Omberg och Vadstena. Fortfarande kommer mängder av klasser till Omberg, de flesta i maj. Klicka på länken och titta på minnesbilder inköpta på Birgittas skolresa 21 maj 1952.