Östergötlands natur

Östergötlands län har en varierande och mycket rik naturmiljö med Vättern i väster och Östersjön i öster.

 

BildÖstergötland kan delas in i fem naturgeografiska regioner:

  • Norra skogsbygden - Kolmården och Tylöskog
  • Slättbygden - Östgötaslätten och Vikbolandet
  • Skärgården - Arkösunds, S:t Anna och Gryts skärgårdar samt söder om Valdemarsviken del av Tjusts skärgård i landskapet Småland.
  • Södra skogsbygden med bland annat Sommenbygden, Kindabygden och Uknadalen.
  • Mellan skogen och slätten ligger "Övergångsbygden" med flera större eklandskap.

Östergötland tillhör den södra barrskogsregionen. I norr och söder finns sjörika skogsbygder. Som ett bälte mitt igenom länet sträcker sig östgötaslätten och i öster tar skärgårdsregionen vid. Länets helt dominerande vattensystem är Motala Ström som mynnar i Bråviken vid Norrköping och avvattnar nära 70% av länets yta.

Naturgeografiska regioner. © Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188

 

 

 

Ekmiljö vid Strolången. Foto: Jens Johannesson

Östergötlands eklandskap är en naturmiljö som Östergötland har ett internationellt ansvar för. De största sammanhängande eklandskapen finns i övergången mellan odlingsbygder och skog, exempelvis i landskapet mellan Linköping och Rimforsa. Andra exempel är bygden längs södra kanten av slättbygden mellan Ödeshög och Norrköping samt i kust-skärgårdsområdet.

 

Östgötakartan

Östgötakartan (Öppnas i samma fönster)

Här finns info om natur- och kulturvärden, dikningsföretag, förorenad mark mm: