Naturvårdsprogram

De senaste åren har tio av Östergötlands kommuner utarbetat naturvårdsprogram som avsevärt förbättrat den samlade kunskapen om värdefull natur i Östergötland. Information om dessa mer än tio tusen områden finns nu tillgänglig via "Östgötakartan".
Översiktskarta naturvårdsprogram i 12 av länets 13 kommuner

Omfattande naturinventeringar har under de senaste decennierna genomförts i Östergötland av Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, länets kommuner m fl. Behovet har varit stort att sammanfatta all kunskap. Kommunerna har under de senaste åren utarbetat egna naturvårdsprogram som underlag för planeringen och det kommunala naturvårdsarbetet. Detta arbete har skett i samråd med länsstyrelsen och med ekonomiskt stöd av Östgötastiftelsen - natur och fritid (numera Natur- och friluftsrådet inom Östsam).

Nästan alla länets tretton kommuner har nu färdiga program som fastställts av kommunfullmäktige.

Hamlade lindar i Vänsö naturreservat. Foto: Kenneth Claesson

 

Länsstyrelsen har sammanställt kunskapen om värdefulla områden ur programmen till ett länstäckande material. Se länken till höger för att komma till Östgötakartan och information om respektive område som du kan zooma dig fram till.

Kunskapen har ett brett användningsområde som underlag för naturintresserad allmänhet, vid kommunal- och regional planering, konsultverksamhet, turism och andra ändamål då kunskap om våra kända naturvärden efterfrågas.

Antagna kommunala naturvårdsprogram

Via nedanstående länkar når du mer information om respektive kommuns naturvårdsprogram i den mån den är tillgänglig via internet. Presentationen av programmen varierar lite mellan kommunerna.

Boxholms naturvårdsprogram (Välj "Samhällsinformation" och sedan "Naturvårdsplan" som kartskikt)

Finspångs naturvårdsprogram

Kinda kommun (Välj "Samhällsinformation" och sedan "Naturvårdsplan" som kartskikt)

Linköpings naturvårdsprogram

Mjölbys naturvårdsprogram

Motalas naturvårdsprogram

Norrköpings naturvårdsprogram (välj Natur och Friluftsliv och bocka sedan i rutan framför Naturvårdsområden)

Söderköpings naturvårdsprogram (Välj Naturvårdsprogram del 1 eller del 2 i kolumnen till höger)

Ydres naturvårdsprogram (Välj "Naturvårdsplan" som kartskikt)

Åtvidabergs naturvårdsprogram

Ödeshögs kommun (Välj "Samhällsinformation" och sedan "Naturvårdsplan" som kartskikt)

 

Östgötakartan

Östgötakartan (Öppnas i samma fönster)

Här finns info om natur- och kulturvärden, dikningsföretag, förorenad mark mm: