Friluftsliv

Vegalla naturreservat; Foto: Ellen Hultman

Människor har olika behov och förutsättningar, och för att alla ska få tillgång till naturen arbetar Länsstyrelsen både med kunskapsspridning och att tillgängliggöra naturen för så många som möjligt. En del av de naturområden vi sköter är anpassade så att man kan ta sig fram med rullstol eller barnvagn, till exempel med ramper och handikapparkering.

Naturum & guidningar

I Östergötland finns två naturum -naturum Sommen och naturum Tåkern

Östergötlands natur- och kulturguidningar erbjuder även i år en mångfald av guidningar i vårt natur- och kulturlandskap. Programmet görs som ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Östergötlands museum, Region Östergötland, länets kommuner och naturum. Många föreningar och företag är anlitade som guider.

Allemansrätten är unik

Huvudregeln i allemansrätten är ”Inte störa – inte förstöra”. Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats. I naturreservat och andra skyddade områden gäller särskilda regler. 

Tävla mot landshövdingen!

Besöker du fler reservat än
landshövdingen under 2016? 
Fyll i krysslistan. Pris till
bästa "kryssare" utlovas!


Skicka din lista till oss 
senast 10/1-2017.
#kryssareservat2016

 Därför är friluftsliv så viktigt!

Besök ett reservat

Östergötlands över 200
reservat presenteras på 
Länsstyrelsens reservatswebb.

 Östergötlands natur- och kulturguidningar

 Svenskt Friluftsliv

Svenskt Friluftsliv logga

 

 Vandring

Gå till Östgötaledens webbplats

 Aktiviteter, mat & logi