Friluftsliv

tre kajaker. Foto Göran Billeson

Friluftsliv ger oss bättre hälsa, livskvalitet och förståelse för naturen och bidrar till hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling. Länsstyrelsen arbetar för ett rikt friluftsliv i Östergötland och för att naturen ska vara tillgänglig för alla. I Östergötland finns mycket natur och många olika landskapstyper, vilket ger ett rikt och varierat friluftsliv.

10 mål för friluftslivet

Regeringen har beslutat om 10 mål för friluftslivet för att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv. Friluftspolitiken syftar till att alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. Läs mer om friluftspolitiken här

Östergötlands friluftsnätverk

Länsstyrelsen samordnar ett regionalt friluftsnätverk i Östergötland, där bland annat kommunerna, Skogsstyrelsen och Region Östergötland finns representerade. I nätverket samverkar vi och utbyter erfarenheter för att inspirera och stötta varandra i friluftslivsarbetet. Målen är att skapa bra förutsättningarna för att alla östgötar ska kunna komma ut i natur- och kulturmiljöer och att vi ska nå de friluftspolitiska målen i Östergötland till 2020.

Allemansrätten

Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Det är viktigt att vi har god kunskap om hur vi ska bete oss för att inte störa eller förstöra när vi vistas i natur- och kulturlandskapet. Särskilda regler finns i skyddade områden. Läs mer om allemansrätten här

 

Besök ett reservat

Besök något av
Östergötlands 250
natur- och kulturreservat

 Östergötlands natur- och kulturguidningar

 Svenskt Friluftsliv

Svenskt Friluftsliv logga 

 

 Vandring

Gå till Östgötaledens webbplats

 Därför är friluftsliv så viktigt!

 Aktiviteter, mat & logi