Anmälan om misskötsel av djur

 När du gör anmälan via webben, tänk på att...

  • Din anmälan blir en offentlig handling som kan begäras ut av den som anmälan gäller, eller någon annan.                        
  • IP-adressen loggas automatiskt av länsstyrelsen när anmälan sker via webben. IP-adressen är en offentlig handling som kan begäras ut. Länsstyrelsen kan därför inte garantera anonymitet vid denna typ av anmälan.