Anmälan om att djur far illa

Om du anser att ett djur far illa, eller att djurhållningen är bristfällig bör du kontakta Länsstyrelsen.

Följande uppgifter bör lämnas vid anmälan:

  • Namn och adress till den person som har hand om djuren
  • Var djuren finns
  • Eventuell vägbeskrivning
  • Vilket eller vilka djurslag som anmälan gäller
  • På vilket sätt djuren far illa
  • Om möjligt uppgifter om antal djur, när missförhållandena uppdagats, hur de iakttagits eller andra uppgifter som är viktiga för länsstyrelsen att känna till.

Om du vill vara anonym

Alla uppgifter som inkommer till länsstyrelsen är offentliga handlingar. Dessa har alla rätt att ta del av. Vid anmälan över telefon skrivs en tjänsteanteckning i ärendet. Även detta blir en offentlig handling.

Vill du vara anonym är det därför viktigt att du inte uppger ditt namn eller övriga kontaktuppgifter. Du kan heller inte lämna kontaktuppgifter och sedan be om att få vara anonym. Vill du vara helt säker på att vara anonym är telefon eller brev det bästa alternativet.

Tänk på följande:

  • Din anmälan blir en offentlig handling som kan begäras ut av den som anmälan gäller, eller någon annan.
  • Tala inte om ditt namn om du vill vara anonym när du ringer till Länsstyrelsens djurskyddstelefon.
  • Om du skickar din anmälan via e-post så syns avsändaradressen.

Anmälan om djur som stör

Klagomål gällande att hundar orsakar skada eller avsevärd olägenhet, till exempel springer lösa eller har ett aggressivt beteende, handläggs av polisen. Klagomål på djurhållning i form av skällande hundar, hästallergener och andra störningar från djurhållning, handläggs av din kommun.

 Gör en anmälan om misskötsel av djur

Innan du gör en anmälan. Läs först igenom vad som gäller på denna sida!

Direkt på webben
> Fyll i anmälningsformuläret på vår webbplats

Telefon
Vår djurskyddstelefon

010-223 51 44

Djurskyddshandläggarna har telefontid mellan klockan 9.00-12.00 och 13.00-15.00. Akuta ärenden utanför kontorstid (kvällar och helger) hänvisas till polisen på telefonnummer 114 14.

NY TELEFONTID!
Från och med den 1 april 2017 kommer Länsstyrelsens djurskyddstelefon vara öppen mellan 9.00-12.00.

E-post
Om du inte vill vara anonym kan du skicka meddelande direkt till e-postadress djurskydd.ostergotland@lansstyrelsen.se

E-postbrevlådan kontrolleras alla helgfria vardagar av våra djurskyddshandläggare.

Brev
Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping

Fax
010-223 51 23