Strandskyddsdispens

Blankett och informationsblad för ansökan om strandskydds­dispens enligt 7 kap 18a§ miljöbalken.