Natura 2000

Blankett för anmälan om samråd eller ansökan om tillstånd vid påverkan på Natura2000-område.