Publikationer 

Urval: Tillståndet i miljön, 2011Rensa urval
Din sökning gav 4 träffar
 • Läget i länet? Tema: Vatten

  Under senare år har stora satsningar gjorts för att förbättra länets vattenmiljöer, inte minst genom arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen och införandet av EU:s vattendirektiv. Mycket har också förbättrats inom vattenmiljöarbetet, kunskapen ökar hela tiden och många åtgärder genomförs för att minska miljöpåverkan. Samtidigt ställs vi inför nya hot och utmaningar. Översvämningar, övergödn ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Läget i länet, tema: Vatten (2 MB)

 • Övervakning av naturhänsyn i skogsbruket

  Data från satellitbilder kan användas som indikatorer för uppföljning av delar av miljömålen Levande skogar, Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv samt Ingen övergödning.

  Rapporten redogör för en satellitbaserad metod att visa omfattningen av trädgrupper och kantzoner mot vattenmiljöer som har lämnats vid slutavverkning av skog på enskilda hyggen. Metoden kan också användas ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Skyddad natur, Miljömål, Tillståndet i miljön, Skogsbruk

  Slutrapport_dnr166_09 (5 MB)

 • Utter i Östergötland - Inventering och övervakning 2009/2010

  En länstäckande barmarksinventering av utter har utförts i Östergötland hösten 1999 med en viss komplettering hösten år 2000. Resultat från denna inventering visade på en förekomst av utter vid 17 procent av de inventerade lokalerna. Statistiska beräkningar utifrån jämförelse med inventeringsdata från den senaste inventeringen år 2009/2010 visar att det har skett en ökning av utterförekomsten i l ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  Utter i Östergötland - Inventering och övervakning 2009/2010 (2 MB)

  Beställ publikation

 • Miljöövervakning 5-årsrapport

  Den regionala miljöövervakningen revideras med jämna mellanrum för att anpassas till omvärldens önskemål och krav. Sedan 1995 har vi därför arbetat med regionala miljöövervakningsprogram med en programperiod på ca 5-6 år och återkommande revisioner. Den kommande programperioden gäller för 2009-2014. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Miljöövervakning 5-årsrapport 2009-2014 (4 MB)