Publikationer 

Urval: Tillståndet i miljön, 2008Rensa urval
Din sökning gav 4 träffar
 • Bottenfauna i Östergötlands län 2007

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län har Medins Biologi AB under försommaren 2007 genomfört bottenfaunaundersökningar på 12 lokaler i rinnande vatten. Det främsta syftet med undersökningarna var att värdera dessa vattenmiljöers naturvärden bland annat genom att finna förekomst av anmärkningsvärda arter. Samtliga provtagningar utfördes enligt den standardiserade metoden SS-EN 27 828 (sp ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Bottenfauna i Östergötlands län 2007 (1 MB)

 • När når vi miljömålen?

  Hur går det? Kommer vi nå miljömålen i tid? Läs om våra regionala miljömål och 2008 års bedömningar i rapporten. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön

  Nar_nar_vi_miljomalen_2008 (4 MB)

  Beställ publikation

 • Miljöövervakning av grunda hårdbottnar i norra delen av Södra Östersjöns vattendistrikt 2007

  Rapporten redovisar resultatet från det första året av det nya miljöövervakningsprogrammet för grunda vegetationsklädda hårdbottnar i norra delen av södra Östersjöns vattendistrikt. Miljöövervakningen sträcker sig från Källskärsområdet i sydligaste delen av Sörmlands skärgård ner till Kvädöfjärden i norra delen av Tjust skärgård. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Miljöövervakning2007 (6 MB)

 • Rapport från undersökningar av makroskopisk mjukbottenfauna i Östergötlands skärgård år 2007

  2007 påbörjades ett nationellt-regionalt samarbete för övervakning av makroskopisk mjukbottenfauna i egentliga Östersjön.

  I Östergötlands skärgård insamlades prover från 20 stationer. Av dessa 20 stationer ligger hälften i S:Annas skärgård och hälften i Gryts skärgård
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  RapportElän2007 (70 kB)