Publikationer 

Urval: Tillståndet i miljön, 2005Rensa urval
Din sökning gav 2 träffar
 • Bottenfauna i Östergötlands län 2005

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län har Medins Biologi AB under våren 2005 genomfört bottenfaunaundersökningar på 15 lokaler i rinnande vatten. Undersökningarna har utförts enligt den standardiserade metoden SS-EN 27 828 (sparkprovtagning). Den huvudsakliga målsättningen var att utifrån bottenfaunan bedöma graden av försurningspåverkan och därmed ge underlag för den framtida kalknings ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Bottenfaunan i Östergötlands län 2005 (8 MB)

 • Brunnsinventering i Östergötlands län - Utvärdering av grundvatten i jordbruksområden 2004-2005

  Under hösten 2004 samt under våren 2005 genomförde Länsstyrelsen Östergötland en inventering av främst grunda brunnar belägna i jordbruksområden. Inventeringen är en del av länets miljöövervakning och syftet var att förbättra kunskapen om grundvattnets kvalitet i områden som eventuellt kan vara påverkade av jordbruket. Resultatet av inventeringen ska belysa grundvattnets kvalitet snarare än enski ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Hälsoskydd, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  Brunnsinventeringelan0405 (1 MB)