Publikationer 

Urval: Tillståndet i miljön, 2005Rensa urval
Din sökning gav 1 träffar
  • Brunnsinventering i Östergötlands län - Utvärdering av grundvatten i jordbruksområden 2004-2005

    Under hösten 2004 samt under våren 2005 genomförde Länsstyrelsen Östergötland en inventering av främst grunda brunnar belägna i jordbruksområden. Inventeringen är en del av länets miljöövervakning och syftet var att förbättra kunskapen om grundvattnets kvalitet i områden som eventuellt kan vara påverkade av jordbruket. Resultatet av inventeringen ska belysa grundvattnets kvalitet snarare än enski ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

    Kategori Miljö & klimat

    Ämnesområde Hälsoskydd, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

    Brunnsinventeringelan0405 (1 MB)

Träffar per publikationstyp