Publikationer 

Urval: Fiske, 2011Rensa urval
Din sökning gav 2 träffar
 • Fiskevårdsplan Roxen 2011

  Aktuell fiskevårdsplan ämnar beskriva och utreda de faktorer som påverkar Roxens
  fisksamhälle samt redogöra dess historiska och nutida status. Vidare syftar fiskevårdsplanen
  till att föreslå långsiktigt hållbara åtgärder för att skydda, bevara samt utveckla Roxens
  fiskbestånd och därigenom förbättra möjligheterna till ett produktivt och ekologiskt
  långsiktigt hållbart fiske. Detta är av stor ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur, Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Fiske, Fiskerinäring

  Fiskevårdsplan Roxen 2011 (945 kB)

  Beställ publikation

 • Nätprovfisken i Roxen och Glan 2010

  Under slutet av augusti och början av september 2010
  genomfördes standardiserade provfisken i Roxen och Glan.
  Syftet var dels att skapa underlag för en fiskevårdsplan för
  Roxen och dels inleda en mer fördjupad och återkommande
  miljöövervakning av sjöarna än den provtagning som har skett
  hitintills. Två tidigare provfisken har utförts i sjöarna, ett år1990
  och ett år 2001. Det senare av de t ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur, Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Fiske, Fiskerinäring

  Nätprovfisken i Roxen och Glan 2010 (1 MB)

  Beställ publikation

Träffar per publikationstyp